ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΜΗ ΠΥΞΙΔΑ

Διαπολιτισμικό Κέντρο Προώθησης της Ένταξης Προσφύγων "ΠΥΞΙΔΑ"

Η αλληλεπίδραση των προσφύγων με την ελληνική κοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, απαραίτητη για την αποτελεσματική ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και την παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα ζητήματα που τους απασχολούν. Λειτουργώντας προς αυτή την κατεύθυνση, η ενταξιακή λογική του ΕΣΠ διέπεται από την αρχή της διαπολιτισμικότητας που πρεσβεύει τη διατήρηση της ισορροπίας, μεταξύ της ανάπτυξης δράσεων με σκοπό τη διευκόλυνση των προσφύγων να ενταχθούν στο οικείο πολιτισμικό πλαίσιο και στην παράλληλη ενθάρρυνση τους να αναδείξουν την δική τους κουλτούρα και να τη μοιραστούν με την ελληνική κοινωνία, αναπτύσσοντας από κοινού τις αρχές του αλληλοσεβασμού και της κατανόησης στη διαφορετικότητα. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το Διαπολιτισμικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ» εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας ποικίλες ενισχυτικές δράσεις συμβουλευτικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η Πυξίδα, κέντρο πληροφόρησης απευθυνόμενο στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας, οργανώνει και υλοποιεί διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαθήματα ελληνικής γλώσσας, αγγλικών, Η/Υ, ενισχυτική διδασκαλία κ.ά., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Πρωταρχικός στόχος της Πυξίδας είναι η διευκόλυνση της αρμονικής ένταξης των προσφύγων στην κοινότητα στην οποία ζούν και εργάζονται ώστε να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα αποκλεισμού και απομόνωσής τους.

Οι δραστηριότητες της Πυξίδας απευθύνονται κυρίως στα παιδιά των προσφύγων βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του Ελληνικού Σχολείου, ώστε να μην διακόπτουν πρόωρα την εκπαίδευσή τους. Είναι ένας χώρος όπου καλλιεργούν τα ταλέντα τους, ευρύνουν τους ορίζοντές των γνώσεών τους και βάζουν γερά θεμέλια για το μέλλον τους. Το κέντρο της Πυξίδας προσφέρει στα παιδιά μαθήματα μουσικής, μαθήματα επιπλέων ξένων γλωσσών, αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα και άλλα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνει την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δομές αλλά και τη βοήθεια όλων και έτσι δημιουργείται ένα σημαντικό υποστηρικτικό δίκτυο από άτομα και τοπικούς φορείς, δίκτυο το οποίο παρέχει σημαντική στήριξη για τους πρόσφυγες.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter