ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινωνική Υπηρεσία

H Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ αποτελείται από το Γραφείο Υποδοχής Νεοαφιχθέντων, την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία, το Γραφείο προώθησης στην Απασχόληση, και το Διαπολιτισμικό κέντρο ΠΥΞΙΔΑ, ενώ φροντίζει για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών των προσφύγων. Με τη συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών, δικηγόρων, διερμηνέων και εθελοντών, η Κοινωνική Υπηρεσία διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και την ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα και γενικά στο νέο τους περιβάλλον, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια για θέματα στέγασης, εκπαίδευσης, εξεύρεσης εργασίας, αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας και ανάπτυξης πολιτισμικών δράσεων.

Βασικός σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και την ένταξη του αιτούντος άσυλο/πρόσφυγα και όσων βρίσκονται υπό ανθρωπιστικό καθεστώς στη χώρα μας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν ενδεικτικά τις εξής υπηρεσίες:

• πολιτισμικό προσανατολισμό, συμβουλευτική στήριξη και πρώτη πληροφόρηση νεοαφιχθέντων για τις διαδικασίες στην Ελλάδα προς αντιμετώπιση του πολιτισμικού σοκ,

• εξασφάλιση στέγης και συντονισμό της μετάβασης των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής,

• συμβουλευτική στους πρόσφυγες με στόχο την ενδυνάμωση τους,

• πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τις υπηρεσίες, τους τρόπους συνδιαλλαγής,

• ανάπτυξη σειράς δράσεων με σκοπό την προώθηση στην απασχόληση όπως παροχή βοήθειας για επίλυση πρακτικών ζητημάτων (έκδοση ΑΦΜ, άδειας εργασίας), ενίσχυση δεξιοτήτων (εκμάθηση Ελληνικών, προγράμματα κατάρτισης), παραπομπές σε εργοδότες, κλπ.

• παρέμβαση και διαμεσολάβηση στην κοινότητα, σε φορείς και υπηρεσίες, προς όφελος του πρόσφυγα (θέματα υγείας, εκπαίδευσης κ.α.),

• ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης,

• υλική αρωγή (τρόφιμα, ρουχισμό, σχολικά είδη από δωρεές),

• ανάπτυξη και αξιοποίηση υποστηρικτικού δικτύου για κάλυψη αναγκών που αφορούν την εκμάθηση ελληνικών, την εγγραφή στην εκπαίδευση ή/και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας,

• συμβουλευτική σε ασυνόδευτα ανήλικα και δράσεις για την εν γένει προστασία τους.

Στο πλαίσιο της ΚΥ του ΕΣΠ λειτουργεί και το Διαπολιτισμικό Κέντρο «Πυξίδα» το οποίο συνεισφέρει στην ομαλή ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Η «Πυξίδα» διευκολύνει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχει δωρεάν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, Η/Υ, ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές ελληνικών σχολείων και διοργανώνει ποικίλες πολιτιστικές, μορφωτικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter