ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2016 FAIR (Ενίσχυση της Πρόσβασης για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών

FAIR (Ενίσχυση της Πρόσβασης για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016
 Περίοδος υλοποίησης: 2016
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

The project applicant is ICJ-EI. The national partners are Greek Council for Refugees (GCR) (EL), aditus foundation (MT), Fundacion Raices (ES), Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. (B-UMF) (DE), Legal Clinic for Immigrant and Refugees (LCIR) (BG), Immigrant Council of Ireland (ICI) (IR), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) and Association for Legal Studies on Immigration (ASGI) (IT). Assistance will be provided by Child Rights Connect, the International Commission of Jurists (ICJ) and the AIRE Centre as associate partners. ICJ-EI will manage the activities and ensure the overall project coordination.

 Χώρες υλοποίησης:

IT, ES, MT, EL, BG, IR and DE

Κατηγορία:

JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034

 Στόχοι:

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν, σε κάθε μία από τις χώρες-στόχους, πρόσβαση σε μια ομάδα νομικών που μπορούν να τους εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά και να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2. Να δημιουργήσει μια ομάδα Ευρωπαίων νομικών με ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τους μηχανισμούς προστασίας των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα δικαιώματα των παιδιών και καταστούν παράγοντες αλλαγής, τόσο στη χώρα τους όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

3. Να εξασφαλιστεί ότι οι νομικοί σε όλη την ΕΕ έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πώς να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. Να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά στα δικαιώματα των παιδιών, εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο.

 Δραστηριότητες:
  • Πέντε ενότητες κατάρτισης (modules) που καλύπτουν έξι γλώσσες για τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών και τη νομική εκπροσώπηση των παιδιών των μεταναστών.
  • Επτά εθνικά προγράμματα κατάρτισης 20 δικηγόρων σε επτά χώρες. 
  • Ευρωπαϊκή στρατηγική άσκησης προσφυγών σε διεθνείς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών.
  • Επέκταση της στήριξης και της καθοδήγησης των 140 εκπαιδευόμενων νομικών.
 Αποτελέσματα:

1. Αύξηση της γνώσης και κατανόησης 140 νομικών σε 7 χώρες σχετικά με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων του παιδιού, τους διεθνείς μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα παιδιά των μεταναστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη.

2. Δημιουργία ομάδας τουλάχιστον 21 δικηγόρων (3 ανά χώρα), που θα εκπαιδευτούν στη στρατηγική της ασκήσεως των προσφυγών ενώπιον διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

3. Η ύπαρξη μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, CRC και CESCR) ενισχύεται με την προοπτική οι νομικοί να προσφεύγουν για υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και των μεταναστών διεθνώς.

4. Πρόσβαση σε ενότητες κατάρτισης και εργαλείων μάθηση για τουλάχιστον 3000 νομικούς σε όλη την ΕΕ οι οποίοι υποστηρίζουν την προάσπιση των διακαιωμάτων των παιδιών των μεταναστών.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union
"This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Greek Council of Refugees and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission."

 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter