REFUGEESIN

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017

Τί είναι το RefugeesIN;

Το RefugeesIN / Cinema for Refugees’ Social Inclusion (=Κινηματογράφος για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό των Προσφύγων) είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται από οργανώσεις - εταίρους από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και συντονίζεται από την AidLearn, με έδρα την Πορτογαλία.
Ζούμε σε μία περίοδο όπου λαμβάνει χώρα μια ανθρωπιστική καταστροφή ιστορικών διαστάσεων, με άτομα που αντιμετωπίζουν πολύπλοκες και επίπονες διαδικασίες κατά την προσαρμογή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και πιστεύουμε ότι οι ταινίες μπορούν και πρέπει να μεταφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα ιστορίες προσφύγων που εντάσσονται με επιτυχία στην κοινωνία της νέας τους πατρίδα. Είναι όμως πραγματικά έτσι;
Έχουν αντικατασταθεί οι αρνητικές κοινωνικές πεποιθήσεις γύρω από τους πρόσφυγες από εκείνες της αρμονικής ένταξής τους στις εξελίξεις των πολυπολιτισμικών κοινωνιών; Έχουν επαρκώς τονιστεί ή βρίσκονται σε περίοπτη θέση τα επιτεύγματα των έως τώρα επιτυχώς ενταγμένων προσφύγων στις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν τώρα, αποτελώντας ένα κεντρικό πρότυπο στο οποίο οι νεοεισερχόμενοι μπορούν να προσβλέπουν;


Για ΠΟΙΟΝ είναι;

Το έργο, τα αποτελέσματα και οι εκροές του πρωταρχικά προορίζονται για τους εκπαιδευτές ενηλίκων προσφύγων, παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, το προσωπικό και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους ειδικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων και την κοινωνική ένταξη και τους εμπειρογνώμονες στις Ευρωπαϊκές ταινίες.
Το έργο έχει, επίσης, ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, το ρόλο των ταινιών στην προώθηση των αναπαραστάσεων κοινωνικής ένταξης και τον τρόπο που οι προσφυγικές κοινότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν στη σημερινή πραγματικότητα.
Πώς θα φαινόταν αν η επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιούταν μέσω της κινηματογραφικής εκπαίδευσης;


ΠΩΣ το κάνουμε;

Το έργο RefugeesIN προσφέρει στο επαγγελματικό προσωπικό που εργάζεται με τους πρόσφυγες ένα καινοτόμο πακέτο -βασιζόμενο στον κινηματογράφο- που προορίζεται για χρήση στις δραστηριότητές του. Το πακέτο σχεδιάζεται έτσι ώστε να ενθαρρύνει το διαπολιτισμικό διάλογο, την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των προσφύγων και την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.
Ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την υπέρβαση των στερεοτύπων και απεικονίζει τις πραγματικές και εμπνευσμένες ιστορίες των ήδη ενταγμένων προσφύγων που αποτελούν πρότυπο για την κοινωνική ένταξη των νεοεισερχόμενων. 
Το Πακέτο του έργου RefugeesIN (που περιλαμβάνει Φυλλάδιο, Κατάλογο Ταινιών, Μάθημα και Οδηγό) βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας του και διεξάγεται ήδη ένα πιλοτικό μάθημα όπου οι ίδιοι οι πρόσφυγες κινηματογραφούν ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που αφορούν αληθινές ιστορίες κοινωνικής ένταξης.


Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται μια εξωτερική «δεξαμενή» εμπειρογνωμόνων (=External Pool of Experts, EPE), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των προσφυγικών κοινοτήτων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, το προσωπικό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικούς του κινηματογράφου που διαβουλεύονται την εξέταση των διαφόρων αποτελεσμάτων του έργου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κάνουν συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Ενδιαφέρεστε; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!


ΠΟΤΕ θα λάβει χώρα;

Ιανουάριος - Ιούνιος 2017:   Φυλλάδιο. Αληθινές ιστορίες επιτυχημένης κοινωνικής ένταξης πρώην προσφύγων.
Ιανουάριος 2017 - Φεβρουάριος 2018:   Κατάλογος Ταινιών. Ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. 
Ιούνιος 2017 - Φεβρουάριος 2018:   Μάθημα. Κινηματογράφηση των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. 
Ιανουάριος - Ιούνιος 2018: Οδηγός:   Προτάσεις για τη βέλτιση χρήση του ενεργητικού του πακέτου. 
Μάρτιος - Απρίλιος 2018:   Σεμινάριο Προώθησης
Ιούλιος 2018:   Παράδοση του τελικού πακέτου του έργου RefugeesIN
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018:   Συνέδρια & Φεστιβάλ Κινηματογράφου


ΠΟΥ μπορούμε να δούμε τις ταινίες του RefugeesIN;

Ιστοσελίδα RefugeesIN: http://refugeesinproject.eu/
Facebook RefugeesIN: https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
Twitter RefugeesIN:
YouTube RefugeesIN: 


Έργο Αρ. 2016-1-PT01-KA204-022983
Το παρόν έργο έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντανακλά τις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός της.

 
 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter