ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2017 Supporting University Community pathways for Refugees-migrants

Supporting University Community pathways for Refugees-migrants

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership (Higher Education)

To Πρόγραμμα S.U.C.RE. έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ)  μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συντονιστή το ΑΠΘ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης:  το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Universität zu Köln), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Vrije Universeteit Amsterdam) καθώς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Greek Council for Refugees). Πρόκειται για μια διετή Στρατηγική Σύμπραξη (Strategic Partnership) στη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το S.U.C.RE. επικεντρώνεται στις διαδικασίες της γλωσσικής  προετοιμασίας και του ελέγχου γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή ένταξη των προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών, καθώς και στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών τους αναγκών μετά την ένταξή τους. Επιπροσθέτως εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, όπως επίσης και στην ορθή ενημέρωσή τους σε θέματα νομικά και ιατρικά κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Το Πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προετοιμάσει και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από εκπαιδευτές και ανώτατα ιδρύματα για τους παραπάνω σκοπούς.


 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται είναι: 

  • Intellectual Output 1 : Higher Education Qualification and Appli­cation Procedures for Refugee Applicants:

IO1 analyses the admissions criteria and pro­cesses for refugees/migrants currently esta- blished by European Higher Institutions; and looks into preparatory programmes that can serve as intermediary solutions for refugees’ integration in university degree programmes. The main interest group is refugee/migrant applicants looking to be admitted to an insti­tution of higher education or seeking support from such an institution. 

  • Intellectual Output 2 : Institutional Support for Refugee Students in Higher Education:

IO2 is concerned with refugee/migrant students that have been admitted to a unive- rsity programme. This student group faces challenges in navigating the European universi­ty structure such as language barriers, financial hurdles, cultural differences and the newness of the European university structure. This output looks into the university structure and student support systems, in order to identify and im­prove upon the needs of this particular student population. 

  • Intellectual Output 3 : Institutional Support for Refugee Scholars in Higher Education:

IO3 is concerned with refugee/migrant scho- lars hosted at Universities. Scholars always face additional challenges compared to students. Thus, this output looks into the university struc­ture and scholar support systems in order to identify and improve upon the needs of refugee scholars that have already embarked on an ac­ademic career or have already been engaged in academic research and teaching. 

  • Intellectual Output 4 : Psychosocial Support through Communi­ties’ Engagement & Mobilisation:

IO4 aims at the development of an educa­tional module for trainers regarding the psy­chosocial support of refugees. The module will be developed by participatory metho-

dology which will include the recruitment and involvement of key social actors such as refugee representatives, community and voluntary sector agents as well as unive-

rsity members. The objectives will be achieved by activities such as communities’ engagement and mobilisation, a training of trainers programme methodology, integra­tion and social cohesion procedures, etc. 

  • Intellectual Output 5 : Supporting refugees on Health and Law issues:

IO5 involves the creation of an online digi­tal module on health and legal issues re­garding refugees/migrants aiming to pro­vide training to trainers of people involved in the health-care and legal support in the reception countries. Moreover, good prac­tices and recommendations will be pro­posed regarding health and legal support of refugee/migrants in the host countries.


 

Επικεφαλής:

  • Aristotle University of Thessaloniki

Συνεργάτες:

  • University of Cologne, Germany
  • VU Amsterdam, The Netherlands
  • Greek Council for Refugees, Greece

Διάρκεια:

  • September 2016 - August 2018

Website: http://sucre.auth.gr/

Facebook: S.U.C.RE. Programme


Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter