ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ / MEDIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΠ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΠ

Πέρα από τις άμεσα παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενούς του, το ΕΣΠ δραστηριοποιείται στην έρευνα, την εκπόνηση και τη δημοσίευση μελετών σχετικά με το χώρο του ασύλου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.

Μέθοδοι και τεχνικές συμβουλευτικής για τους συμβούλους απασχόλησης που σκοπό έχουν την καλύτερη συνεργασία με τους επωφελούμενους των υπηρεσιών τους.

Έρευνα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων , η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης "ECRE, Task Force on Integration". Η έρευνα έχει βασιστεί στις αντιλήψεις των ίδιων των προσφύγων σχετικά με την κοινωνική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία, όπως και στην άποψη τους για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι ΜΚΟ.

Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1998 σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και ΕυρωπαΪκού Οικονομικού Δικαίου με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με θέμα την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα.

Η παρούσα μελέτη αφορά την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στις συγκεκριμένες χώρες κατά το διάστημα Ιουλίου 1998 - Ιανουαρίου 2000.

Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα προέλευσης, τον βαθμό παραβίασεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση των μειονοτήτων σε κάθε μία από τις παραπάνω χώρες.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network