Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Μαθημάτων Γλωσσών ΠΥΞΙΔΑ από Δεκέμβριο 2019

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30

9.30 -11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓυ]

 

 

 

 

9.30 – 11.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο4]

 

 

 

 

9.30 -11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΕΣ/ ΓΥΝΑΙΚΕΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓυ]

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 11.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο4]

 

 

 

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30

 

 

 

10.30-13.00 «ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ» / ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΑΙΔΙΑ εν αναμονή εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο

[ΣΧΣ]

 

 

 

 

10.30-13.00 «ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ» / ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΑΙΔΙΑ εν αναμονή εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο

[ΣΧΣ]

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

 

11.30 – 13.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / [ΕΕΑ1]

11.30 – 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / Γονείς με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο1]

11.30 – 13.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΜΕΣΟ [ΕΕΜ1]

 

 

 

11.30 – 13.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / [ΕΕΑ1]

11.30 – 13.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΜΕΣΟ [ΕΕΜ1]

 

 

 

11.30 – 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / Γονείς με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο1]

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / [ΕΕΑ4]

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30

14.30-16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ/ ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών

[ΕΕΑΓο2]

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ/ ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών

[ΕΕΑΓο1]

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

 

16.00-17.30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο3]

 

16.00-17.30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΜΕΣΟ [ΕΕΜ2]

 

 

 

 

 

 

16.00-17.30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΜΕΣΟ [ΕΕΜ2]

16.00-17.30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο2]

 

 

 

16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

17.00 – 18.30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΕΦΗΒΟΙ | ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕφΑ]

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – 18.30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΕΦΗΒΟΙ | ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕφΑ]

17.30

17.30 – 19.00 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ Α1.1 ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 [ΕΔΠΠΤΔ]

 

17.30 – 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕΑ2]

17.30 – 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕΑ3]

17.30 – 19.00 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α0 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

[ΕΔΠΜΤΔ]

 

17.30 – 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ / [ΕΕΑ4]

17.30 – 19.00  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ Α1.1 ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 [ΕΔΠΠΤΔ]

 

17.30 – 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕΑ2]

17.30 – 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕΑ3]

17.30 – 19.00 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α0 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

[ΕΔΠΜΤΔ]

 

 

 

18.00

 

 

 

 

 

18.30

 

 

 

 

 

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Στην Πυξίδα τα μαθήματα των Ελληνικών χωρίζονται με αναφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Α0, Α1, Α2, Β1, Β2) αλλά και στη βάση ειδικών χαρακτηριστικών των μαθητών και των αναγκών τους.   Η ένταξη σε τμήμα γίνεται ύστερα από γλωσσική και εκπαιδευτική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ ΑΡΧΑΡΙΟΙ/ΕΣ (Α0) [ΕΕΑ1,2,3,4]

Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την κατάκτηση ενός  Στοιχειώδους Επίπεδου (Breakthrough Α1)/  Απευθύνεται σε ενήλικες που δε μιλούν Ελληνικά.  Εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου (ανάγνωση και πρώτη ικανότητα για γραφή απλών ή διδαγμένων λέξεων), στην κατάκτηση καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και σε ένα πρώτο προσανατολισμό στο περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ/ΕΣ / ΓΟΝΕΙΣ με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓο1,2,3,4]

Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την κατάκτηση ενός  Στοιχειώδους Επίπεδου (Breakthrough Α1)/  Απευθύνεται σε ενήλικες που δε μιλούν Ελληνικά.  Εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου (ανάγνωση και πρώτη ικανότητα για γραφή απλών ή διδαγμένων λέξεων), στην κατάκτηση καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και σε ένα πρώτο προσανατολισμό στο περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής.   Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ενόσω στο χώρο της Πυξίδας το/τα παιδί/ά τους συμμετέχουν σε παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΑΡΧΑΡΙΕΣ / Γυναίκες με παιδιά 0-5 ετών [ΕΕΑΓυ]

Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την κατάκτηση ενός  Στοιχειώδους Επίπεδου (Breakthrough Α1).  Απευθύνεται σε ενήλικες που δε μιλούν Ελληνικά.  Εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου (ανάγνωση και πρώτη ικανότητα για γραφή απλών ή διδαγμένων λέξεων), στην κατάκτηση καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και σε ένα πρώτο προσανατολισμό στο περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής.   Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ενόσω στο χώρο της Πυξίδας το/τα παιδί/ά τους συμμετέχουν σε παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.   Επίσης σε άλλες ενδιαφερόμενες (κατ΄ αποκλειστικότητα γυναίκες).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ΜΕΣΟ (Α1→Α2) [ΕΕΜ1,2]

Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την εμπέδωση και επέκταση δεξιοτήτων επιπέδου Α1 με στόχο την προσέγγιση και κατάκτηση του  Εισαγωγικού Επιπέδου (Waystage Α2).  Απευθύνεται σε ενήλικες που γνωρίζουν το βασικό λεξιλόγιο και αφορά στην επέκτασή του, καθώς και στην εμπέδωση ορθογραφημένης γραφής, την εμπέδωση βασικής γραμματικής (παρόντες χρόνοι, άρθρα, ονομαστική αιτιατική, επίθετα, επιρρήματα) και την επέκταση σε νέα γραμματικά φαινόμενα (αόριστος, γενική, πλάγιος λόγος, συνοπτική προστακτική και υποτακτική). 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ Α1.1 ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  [ΕΔΠΠΤΔ]

Απογευματινό τμήμα απευθυνόμενο σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού που φοιτούν στο τυπικό δημόσιο σχολείο.  Το τμήμα έχει διττό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες των παιδιών, είτε για την βοήθεια με σχολικές εργασίες είτε με τη βοήθεια για τον βασικό εγγραματισμό.   Η διδασκαλία γίνεται από δύο εθελοντές/τριες διδάσκοντες/ουσες. 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ/ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 [ΕΔΠΜΤΔ]

Απογευματινό  τμήμα απευθυνόμενο σε παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού που φοιτούν στο τυπικό δημόσιο σχολείο.  Το τμήμα έχει διττό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες των παιδιών, είτε για την βοήθεια με σχολικές εργασίες είτε με τη βοήθεια για την κάλυψη κενών στον εγγραμματισμό.   Η διδασκαλία γίνεται από δύο εθελοντές/τριες διδάσκοντες/ουσες. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΦΗΒΟΙ / ΑΡΧΑΡΙΟΙ [ΕΕφΑ]

Απογευματινό τμήμα απευθυνόμενο σε εφήβους άνω των 14 ετών είτε φοιτούν είτε δε φοιτούν στο τυπικό δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης και είναι σε αρχάριο επίπεδο με στόχο την κατάκτηση ενός  Στοιχειώδους Επίπεδου (Breakthrough Α1).  Απευθύνεται σε εφήβους που δε μιλούν Ελληνικά ή που έχουν ένα απολύτως στοιχειώδς επίπεδο και μπορούν να επωφεληθούν από μια ταχύρρυθμη διδασκαλία ανάγνωσης και πρώτης ικανότητας για γραφή, από την πρακτική εξάσκηση επί καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και από τον προσανατολισμό στο περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής. 

 

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ» / ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΑΙΔΙΑ εν αναμονή εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο  [ΣΧΣ]

Πρωινό πρόγραμμα μαθησιακών δραστηριοτήτων πρώτου εγγραμματισμού στα ελληνικά για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου που συναντούν εμπόδια και είναι εν αναμονή της εγγραφής τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης απλές συνομιλίες στα ελληνικά, στοιχειώδη αριθμητισμό, εξοικείωση με ένα βασικό λεξιλόγιο με έμφαση σε αυτό του σχολείου, καθώς και άλλες δραστηριότητες γνωριμίας με περιεχόμενα, δημιουργικές δραστηριότητες και ρουτίνες του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. 

 

 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019