Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Μαθημάτων Γλωσσών ΠΥΞΙΔΑ - Οκτώβριος 2018

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

11.00

-

12.30                              

Ελληνικά ενηλίκων – Αρχάριο Α0

Ελληνικά ενηλίκων  - Μέσο Α2

Ελληνικά ενηλίκων - Αρχάριο Α0

Ελληνικά ενηλίκων - Μέσο Α2

 

 

 

Ελληνικά ενηλίκων – Αρχάριο Α0 2

 

Ελληνικά ενηλίκων –Αρχάριο Α0  

 

 

 

Ελληνικά ενηλίκων – Μέσο Α1

 

Ελληνικά ενηλίκων – Μέσο Α1

15.30

-

17.00

 

 

Ενισχυτική διδασκαλία Εφήβων

 

Ενισχυτική διδασκαλία Εφήβων

 

16:00

-

17:30

Ελληνικά - Αρχάριο Α0 έφηβοι

 

Ελληνικά – Αρχάριο Α0 έφηβοι

 

 

Ελληνικά -  Μέσο Α1 Έφηβοι

 

Ελληνικά – Μέσο Α1 Έφηβοι

 

 

 

 

17.00

-

19.30

 

 

 

 

Ελληνικά – Αρχάριο Α0 γονείς

 

Ελληνικά - Αρχάριο Α0 γονείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

 

Προσχολική

Προσχολική

Αλφαβητισμός 6-8 ετών

Αλφαβητισμός 6-8 ετών

Αλφαβητισμός 9-12 ετών

Αλφαβητισμός 9-12 ετών

 

17.30

-

19.00

Ελληνικά - Μέσο Α1 γυναίκες

 

Ελληνικά - Μέσο Α1 γυναίκες

 

Προσχολική

Προσχολική

Ενισχυτική 6-8 ετών

Ενισχυτική 6-8 ετών

Ενισχυτική 9-12 ετών

Ενισχυτική 9-12 ετών

 

 

 

 

18.30

-

20.00

 

Ελληνικά ενηλίκων – Αρχάριο Α0

 

Ελληνικά ενηλίκων – Αρχάριο Α0

Ελληνικά – Αρχάριο Α0 γυναίκες

Ελληνικά – Αρχάριο Α0 γυναίκες

Προσχολική

Προσχολική

Ελληνικά ενηλίκων – Μέσο Α1

Ελληνικά ενηλίκων – Μέσο Α1

 

 

 

19.00

-

20.30

Ελληνικά ενηλίκων – Αρχάριο Α0

 

Ελληνικά ενηλίκων – Αρχάριο Α0

   

 

Ελληνικά ενηλίκων – Προχωρημένο Β1

Ελληνικά ενηλίκων - Μέσο Α1

Ελληνικά ενηλίκων – Μέσο Α1

 

Περιγραφή μαθημάτων/δραστηριοτήτων


Στην Πυξίδα, τα μαθήματα των Ελληνικών χωρίζονται με βάση το επίπεδο (ΑΟ,Α1,Α2,Β1,Β2) σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο και τις γλωσσικές δεξιότητες όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εγγραφή στα μαθήματα μας βασίζεται στη γλωσσική και εκπαιδευτική αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ελληνικά-Τμήμα Εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε νέους εφήβους (15-18 ετών) που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Ο κύριος στόχος είναι η εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα, η προετοιμασία της μετάβασής τους στα ελληνικά γενικά σχολεία και ενίσχυση της εμπιστοσύνη τους μέσω ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τμήμα Ελληνικών για παιδιά
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί για τα παιδιά που έφτασαν πρόσφατα στην Ελλάδα (ηλικίας 6-14 ετών) δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ακόμη φοιτήσει στο δημόσιο σχολείο. Το μάθημα έχει ως στόχο τη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου, του βασικού καθημερινού λεξιλογίου και της ελληνικής γραμματικής.

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (AO)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές που δεν μιλούν ελληνικά και εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφάβητου, στην κατάκτηση βασικών καθημερινών συνομιλιών και στην εισαγωγή στη βασική ελληνική γραμματική.

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Αρχάριο (ΑΟ)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που δεν μιλούν ελληνικά και εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφάβητου, στην κατάκτηση βασικών καθημερινών συνομιλιών και στην εισαγωγή στη βασική ελληνική γραμματική.

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A1)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές που γνωρίζουν το ελληνικό αλφάβητο και το βασικό λεξιλόγιο. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην βελτίωση του ελληνικού καθημερινού λεξιλογίου και στη σωστή χρήση της γραμματικής (παρόντες χρόνοι, άρθρα, ονομαστική-αιτιατική, επίθετα, επιρρήματα).

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Μέσο (Α1)
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που έχουν κάποια εξοικείωση με το ελληνικό αλφάβητο, το λεξιλόγιο και τη γραμματική και επιθυμούν να αναπτύξουν περισσότερο τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)
Το συγκεκριμένο μάθημα ακολουθεί το επίπεδο A1, με περαιτέρω ελληνικό λεξιλόγιο και γραμματική, καθώς και πρακτική των ελληνικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (για νέους ενήλικες) (A2)
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί επίσης συνέχεια του επιπέδου A1 για νέους ενήλικες, οι οποίοι έχουν ένα καλό μορφωτικό επίπεδο. Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή να βρουν εργασία σχετική με τις προηγούμενες σπουδές τους.

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Προχωρημένο (Β1-Β2)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές οι οποίοι ήδη μιλούν την ελληνική γλώσσα στην καθημερινότητά τους αλλά επιδιώκουν να τη βελτιώσουν για να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας και περαιτέρω εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων του λεξιλογίου και της γραμματικής.

Ενισχυτική Διδασκαλία
Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά όλων των ηλικιών, που μιλάνε την ελληνική γλώσσα και φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Τα παιδιά λαμβάνουν βοήθεια ενισχυτικής διδασκαλίας για να κάνουν τις σχολικές τους εργασίες σε συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα. Ο στόχος είναι να ληφθούν υπόψιν οι διαφορετικές μαθησιακές τους ανάγκες ώστε να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019