Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Μαθημάτων γλωσσών Πυξίδα 2018

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11.00-12.30

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Αγγλικά-Τμήμα Ενηλίκων

 

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

 

Ομάδα Υποστήριξης Γυναικών

 

 

12:30-13:30

 

 

YOGILATES για γυναίκες

 

 

13:00-14:30

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

2.00-3.30

Ελληνικά-Τμήμα Εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Ελληνικά-Τμήμα Εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Ελληνικά για Εφήβους-Αρχάριο (ΑΟ)

4.00-5.30

Ελληνικά-Τμήμα Παιδιών

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A1)

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A1)

Ελληνικά-Τμήμα Παιδιών

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

5.00-6.30

 

 

 

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

5.30-7.00

 

 

«Τα συναισθήματα μου» Ομάδα για παιδιά

 

«Τα συναισθήματα μου» Ομάδα για παιδιά

 

 

Ενισχυτική Διδασκαλία-Παιδιά

 

Ενισχυτική Διδασκαλία-Παιδιά

 

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

 

 

6.00-7.30

Ελληνικά-Τμήμα εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Μέσο (Α1)

Ελληνικά-Τμήμα εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)

Ελληνικά-Τμήμα Παιδιών

 

 

 

 

 

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Μέσο (Α1)

 

6.30-8.30

 

 

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Προχωρημένο (Β1-Β2)

 

 

 

7.00-8.30

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Αρχάριο (ΑΟ)

 

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Αρχάριο(ΑΟ)

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (ΑΟ)

 

 

Περιγραφή μαθημάτων/δραστηριοτήτων


Στην Πυξίδα, τα μαθήματα των Ελληνικών χωρίζονται με βάση το επίπεδο (ΑΟ,Α1,Α2,Β1,Β2) σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο και τις γλωσσικές δεξιότητες όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εγγραφή στα μαθήματα μας βασίζεται στη γλωσσική και εκπαιδευτική αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ελληνικά-Τμήμα Εφήβων-Αρχάριο (ΑΟ)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε νέους εφήβους (15-18 ετών) που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Ο κύριος στόχος είναι η εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα, η προετοιμασία της μετάβασής τους στα ελληνικά γενικά σχολεία και ενίσχυση της εμπιστοσύνη τους μέσω ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τμήμα Ελληνικών για παιδιά
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί για τα παιδιά που έφτασαν πρόσφατα στην Ελλάδα (ηλικίας 6-14 ετών) δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ακόμη φοιτήσει στο δημόσιο σχολείο. Το μάθημα έχει ως στόχο τη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου, του βασικού καθημερινού λεξιλογίου και της ελληνικής γραμματικής.

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Αρχάριο (AO)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές που δεν μιλούν ελληνικά και εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφάβητου, στην κατάκτηση βασικών καθημερινών συνομιλιών και στην εισαγωγή στη βασική ελληνική γραμματική.

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Αρχάριο (ΑΟ)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που δεν μιλούν ελληνικά και εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφάβητου, στην κατάκτηση βασικών καθημερινών συνομιλιών και στην εισαγωγή στη βασική ελληνική γραμματική.

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A1)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές που γνωρίζουν το ελληνικό αλφάβητο και το βασικό λεξιλόγιο. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην βελτίωση του ελληνικού καθημερινού λεξιλογίου και στη σωστή χρήση της γραμματικής (παρόντες χρόνοι, άρθρα, ονομαστική-αιτιατική, επίθετα, επιρρήματα).

Ελληνικά-Τμήμα Γυναικών-Μέσο (Α1)
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που έχουν κάποια εξοικείωση με το ελληνικό αλφάβητο, το λεξιλόγιο και τη γραμματική και επιθυμούν να αναπτύξουν περισσότερο τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (A2)
Το συγκεκριμένο μάθημα ακολουθεί το επίπεδο A1, με περαιτέρω ελληνικό λεξιλόγιο και γραμματική, καθώς και πρακτική των ελληνικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

Ελληνικά- Τμήμα Ενηλίκων-Μέσο (για νέους ενήλικες) (A2)
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί επίσης συνέχεια του επιπέδου A1 για νέους ενήλικες, οι οποίοι έχουν ένα καλό μορφωτικό επίπεδο. Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή να βρουν εργασία σχετική με τις προηγούμενες σπουδές τους.

Ελληνικά-Τμήμα Ενηλίκων-Προχωρημένο (Β1-Β2)
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές οι οποίοι ήδη μιλούν την ελληνική γλώσσα στην καθημερινότητά τους αλλά επιδιώκουν να τη βελτιώσουν για να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας και περαιτέρω εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων του λεξιλογίου και της γραμματικής.

Ενισχυτική Διδασκαλία
Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά όλων των ηλικιών, που μιλάνε την ελληνική γλώσσα και φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Τα παιδιά λαμβάνουν βοήθεια ενισχυτικής διδασκαλίας για να κάνουν τις σχολικές τους εργασίες σε συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα. Ο στόχος είναι να ληφθούν υπόψιν οι διαφορετικές μαθησιακές τους ανάγκες ώστε να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση.

«Τα συναισθήματα μου» Ομάδα για παιδιά
Η Ψυχολόγος της Πυξίδας, Άλκηστις Μαρκουλάκη, οργανώνει μια ψυχο-εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά, με στόχο να τα βοηθήσει να αναγνωρίσουν και να μιλούν για τα συναισθήματά τους. Τα παιδιά διδάσκονται πώς να εκφράζουν τα αρνητικά τους και τα θετικά τους συναισθήματα και ανακαλύπτουν χρήσιμες στρατηγικές για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση τους.

Αγγλικά-Τμήμα Ενηλίκων
Το μάθημα αγγλικών πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και απευθύνεται σε αρχάριους ενήλικες που έχουν ένα καλό επίπεδο στην ελληνική γλώσσα.

Ομάδα υποστήριξης μητέρων
Μέσα από τη συνεργασία του GCR και του προγράμματος φιλοξενίας CEAR, πραγματοποιείται στην Πυξίδα ομάδα υποστήριξης για μητέρες από την Αφρική. Στόχος είναι να ενδυναμώσουν τις γυναίκες σε ένα πολιτισμικά ευαίσθητο περιβάλλον, να τις βοηθήσουν να αισθανθούν συνδεδεμένες με την κοινότητά τους, να τις υποστηρίξουν μέσα από τους καθημερινούς αγώνες τους και να τους παράσχουν πληροφορίες για το πώς να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες που έχουν σχέση με τα παιδιά τους.

Yogilates
Το μάθημα Yogilates πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στην Πυξίδα! Όλες οι γυναίκες μπορούν να συμμετάσχουν στο μάθημα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός Yoga και Pilates . Ταυτόχρονα εξασκούνται και μαθαίνουν για τη φιλοσοφία της Γιόγκα!

 

Αναφορά Δράσης

90% Παροχές προς πρόσφυγες
10% Δοικητικά έξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2018