ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΞΙΔΑ ΕΣΠ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΠΥΞΙΔΑ ΕΣΠ   |  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΕΑ: τμήμα ενηλίκων αρχαρίων

ΕΕΠ: τμήμα ενηλίκων προχωρημένων

ΕΕΦΑ: τμήμα εφήβων αρχαρίων

ΕΕΦΠ: τμήμα εφήβων προχωρημένων

ΕΠΑΙΑ: τμήμα παιδιών αρχαρίων

Κάθε κωδικός (αριθμός) αφορά συγκεκριμένο τμήμα.

 ΩΡΑ / ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 9:00

         

 10:00

 

 

Τμήμα ελληνικών Α1

(ΕΕΑ2)

 

Τμήμα ελληνικών Α1

(ΕΕΑ2)

 11:00

Τμήμα ελληνικών Α1

(ΕΕΑ3)

Τμήμα ελληνικών Α1

(ΕΕΑ14)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ13)

Τμήμα ελληνικών Α1

(ΕΕΑ13)

Τμήμα ελληνικών Α1
(ΕΕΑ3)

Τμήμα ελληνικών Α1

(ΕΕΑ14)

 12:00

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ12)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ8)

 

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ8)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ12)

 13:00

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ1)

 Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ11)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ1)

 Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ11)

 Τμήμα ελληνικών Α1+ (ΕΕΑ5)

 14:00

       

 15.00- 17.00

[ υπό σύσταση τμήματα αγγλικών ]

 15:00

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ9)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ6)

Τμήμα ελληνικών για αρχάρια παιδιά 6-12 ετών (ΕΠΑΙΑ1)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ6)

Τμήμα ελληνικών Α1 (ΕΕΑ9)

Τμήμα ελληνικών για αρχάρια παιδιά 6-12 ετών (ΕΠΑΙΑ1)

 16:00

         

 17:00

 

Τμήμα ελληνικών εφήβων Α1 (ΕΕΦΑ1)

 

 

Τμήμα ελληνικών εφήβων Α1 (ΕΕΦΑ1)

 

 18:00

Τμήμα ελληνικών Α2 (ΕΕΑ4)

Τμήμα ελληνικών εφήβων Α2 (ΕΕΦΠ1)

Τμήμα ελληνικών εφήβων Α2 (ΕΕΦΠ1)

 19:00

Τμήμα ελληνικών εφήβων Α1 (ΕΕΦΑ2)

Τμήμα ελληνικών Α1 για εργαζομένους (ΕΕΑ7)

Τμήμα ελληνικών εφήβων Α1 (ΕΕΦΑ2)

Τμήμα ελληνικών Α1 για εργαζομένους (ΕΕΑ7)

Τμήμα ελληνικών Β1 (ΕΕΠ1)

 20:00

Τμήμα ελληνικών Α1 για εργαζομένους (ΕΕΑ10)

Τμήμα ελληνικών Α1 για εργαζομένους (ΕΕΑ10)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Ελληνικά για ενήλικες & εφήβους : Α1, Α1+, Α2 και Β1

Στην Πυξίδα τα μαθήματα των Ελληνικών χωρίζονται με αναφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Α1, Α2, Β1, Β2) αλλά και στη βάση ειδικών χαρακτηριστικών των μαθητών και των αναγκών τους. Η ένταξη σε τμήμα γίνεται ύστερα από γλωσσική και εκπαιδευτική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση. Διαμορφώνονται επίσης ειδικά τμήματα απευθυνόμενα σε γονείς με πολύ μικρά παιδιά, εσπερινά για εργαζομένους, γυναικών, με έμφαση στην εργασία κ.α.

Α1 Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την κατάκτηση ενός Στοιχειώδους Επίπεδου (Breakthrough Α1). Απευθύνεται σε ενήλικες που δε γνωρίζουν Ελληνικά. Εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου (ανάγνωση και πρώτη ικανότητα για γραφή απλών ή διδαγμένων λέξεων), στην κατάκτηση καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και σε ένα πρώτο προσανατολισμό στο περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται κατάλληλα για εφήβους, θίγοντας θεματικές που άπτονται ηλικιακά των ενδιαφερόντων τους και λαμβάνοντας υπόψη ευαίσθητες πλευρές της αναπτυξιακής τους φάσης.

Α1+ Μαθήματα Ελληνικών για μαθητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους σε μαθήματα πριν ολοκληρώσουν την ύλη του Α1, έχοντας όμως καλύψει μεγάλο μέρος της. Επίσης σε μαθητές που έχουν καλό επίπεδο προφορικής παραγωγής και κατανόησης αλλά υπολείπονται ασύμμετρα στο γραπτό λόγο ή/και την γραμματική.

Α2 Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την εμπέδωση και επέκταση δεξιοτήτων επιπέδου Α1 με στόχο την προσέγγιση και κατάκτηση του Εισαγωγικού Επιπέδου (Waystage Α2). Απευθύνεται σε ενήλικες που γνωρίζουν βασικό λεξιλόγιο και αποσκοπεί στην επέκτασή του, και στην εμπέδωση ορθογραφημένης γραφής, την εμπέδωση βασικής γραμματικής (παρόντες χρόνοι, άρθρα, ονομαστική αιτιατική, επίθετα, επιρρήματα) και την επέκταση σε νέα γραμματικά φαινόμενα (αόριστος, γενική, πλάγιος λόγος, συνοπτική προστακτική και υποτακτική).

Στην περίπτωση των εφήβων, η έμφαση πέφτει σε αυθεντικά κείμενα και διαλόγους, και σε γέφυρες με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (λαμβάνοντας και χαρακτήρα ενισχυτικής διδασκαλίας).

Β1 Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την προσέγγιση επιπέδου Β1 για προχωρημένους μαθητές της ελληνικής γλώσσας.

Ελληνικά για αρχάρια παιδιά 6-12 («σχολείο χωρίς σχολείο»). Πρόγραμμα μαθησιακών δραστηριοτήτων πρώτου εγγραμματισμού στα ελληνικά για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου που συναντούν εμπόδια και είναι εν αναμονή της εγγραφής τους στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, ή που έχουν εγγραφεί πολύ πρόσφατα και αγωνίζονται να προσεγγίσουν το επίπεδο της τάξης τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης απλές συνομιλίες στα ελληνικά, στοιχειώδη αριθμητισμό, εξοικείωση με ένα βασικό λεξιλόγιο με έμφαση σε αυτό του σχολείου, καθώς και άλλες δραστηριότητες γνωριμίας με περιεχόμενα, δημιουργικές δραστηριότητες και ρουτίνες του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αγγλικά σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece

Σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages) του Deree – The American College of Greece, και ύστερα από διαπιστωτικό test λειτουργούν ανά περιόδους  στην ΠΥΞΙΔΑ τμήματα αγγλικών  στα οποία δίδασκουν εθελοντικά 5 καταρτισμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές-εκπαιδευτικοί.

Εργαστήρια Βελτίωσης Ψηφιακών Δεξιότητων

Εργαστήρια εξατομικευμένης υποστήριξης. H έμφαση του δυναμικά προσαρμοζόμενου syllabus ήταν στην πρακτική διευκόλυνση της συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γενικότερα η καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και διαδικασίες απαραίτητες για την καθημερινή ζωή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις.

Εξυπηρετούμενοι/ες της ΠΥΞΙΔΑΣ ενημερώνονται και βοηθούνται στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή αλλοδαπών στα πανεπιστήμια, καθώς και στην εγγραφή τους σε εσπερινά ΕΠΑΛ με τάξεις υποδοχής, προκειμένου να επωφεληθούν των σχετικών ευκαιριών, αλλά και για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας. 

Νηπιαγωγείο

Η Νηπιαγωγός της ΠΥΞΙΔΑΣ απασχολεί τα βρέφη και νήπια των γονέων που παρακολουθούν τα μαθήματα ελληνικών ή αγγλικών στην ΠΥΞΙΔΑ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας.

Κατά την αναδιαμόρφωση του προγράμματος της ΠΥΞΙΔΑΣ λόγω της πανδημίας, οι δράσεις του Νηπίου γίνονται διαδικτυακά.

Κοινωνική Υποστήριξη

Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΠΥΞΙΔΑΣ υποστηρίζει τις οικογένειες με τις εγγραφές των παιδιών στην Δημόσια Εκπαίδευση, παρέχοντας και όπου κρίνεται αναγκαίο Συμβουλευτική Υποστήριξη στις οικογένειες, παραπομπές για ιατρικά ζητήματα καθώς και follow-ups με τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων. Λόγω της πανδημίας οι υπηρεσίες συνεχίζονται διαδικτυακά.

Εργασιακή Συμβουλευτική

Το Γραφείο Απασχόλησης της ΠΥΞΙΔΑΣ εξακολουθεί να συνδέει τους επωφελούμενους του ΕΣΠ με την αγορά εργασίας και να παρίσταται όταν κρίνεται αναγκαίο σε όλα τα βήματα της προετοιμασίας των υποψήφιων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του ατόμου για την συνέντευξη και της συνεννόησης με τους εργοδότες.

Λόγω της πανδημίας η υποστήριξη συνεχίζεται διαδικτυακά.

Σχολή Γονέων

Η Σχολή Γονέων προσφύγων έχει στόχο την ενδυνάμωση των γονέων που εξυπηρετούνται από το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ, ολιστικά με θεματικές που επικεντρώνονται σε ζητήματα γύρω από την ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε 2 εβδομάδες.

Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις διεξάγονται διαδικτυακά.

Helping Hands Joined

To εθελοντικό πρόγραμμα Helping Hands Joined έχει καθαρά ενταξιακό χαρακτήρα και περιλαμβάνει ξεναγήσεις στην πόλη των Αθηνών σε πρόσφυγες από Έλληνες εθελοντές.

Λόγω της πανδημίας οι συναντήσεις γίνονται διαδικτυακά.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021