Πρόγραμμα "Δουβλινέζοι": περίληψη της τελικής Έκθεσης

Πρόγραμμα "Δουβλινέζοι" Πρόγραμμα "Δουβλινέζοι"

Περίληψη της τελικής έκθεσης του προγράμματος "Δουβλινέζοι" που αφορά τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ.

 

Συγγραφέας: -

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322