Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο

Περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ και παρουσίαση του θεσμικού ρόλου της "κοινωνίας των πολιτών" σύμφωνα με την νέα πολιτική της ΕυρωπαΪκής Ένωσης.

 

Συγγραφέας: Δουκάκης Λάζαρος & Λιάπη Μαρία & Κυλάκου Καίτη

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322