Κέντρο Προώθησης Ένταξης Προσφύγων "Πυξίδα"

Κέντρο Προώθησης Ένταξης Προσφύγων "Πυξίδα"

Λεπτομερής ενημέρωση των δραστηριοτήτων της Πυξίδας.

 

Συγγραφέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322