ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης 2023

Ο Μηχανισμός Καταγραφής επισημαίνει τις συνεχιζόμενες σοβαρές ενδείξεις άτυπων αναγκαστικών επιστροφών μέσω των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, και άλλων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024 

Ο Μηχανισμός Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών που δημιουργήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ),[1] προκειμένου να ενισχύσει τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας σε αναφορές περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών[2] από την ελληνική επικράτεια, παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 11.00 π.μ. στην ΕΣΗΕΑ την Ετήσια Έκθεσή του για το 2023. Στη Συνέντευξη παρουσιάστηκαν τα ποσοτικά στοιχεία και τα ποιοτικά ευρήματα που προκύπτουν από τις μαρτυρίες για τα περιστατικά που κατέγραψε ο Μηχανισμός Καταγραφής την περσινή χρονιά, καθώς και στοιχεία επιλεγμένων υποθέσεων που κατέγραψαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι μέλη του Μηχανισμού Καταγραφής.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2023, ο Μηχανισμός Καταγραφής κατέγραψε μαρτυρίες για 45 περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών που, κατά τους ισχυρισμούς των φερόμενων θυμάτων, συνέβησαν από τον Ιανουάριο 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το συνολικό πλήθος των φερόμενων θυμάτων σε αυτά τα περιστατικά εκτιμάται ότι ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 1.438 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τουλάχιστον 158 γυναίκες, 190 παιδιά, και 41 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως άτομα με ιατρικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, υπερήλικες κ.α.

Τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης 2023 ενισχύουν τα ευρήματα της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης 2022 του Μηχανισμού Καταγραφής σχετικά με τον συστηματικό χαρακτήρα και τον τρόπο υλοποίησης (modus operandi) με κοινά χαρακτηριστικά που φέρεται να έχουν αποκτήσει οι επιχειρήσεις άτυπων αναγκαστικών επιστροφών.

Τα φερόμενα θύματα συνεχίζουν να προέρχονται από χώρες καταγωγής, από τις οποίες προέρχεται σημαντικό ποσοστό ατόμων που αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου αναφοράς από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Ανάμεσα στα φερόμενα θύματα υπάρχουν δύο (2) άτομα που είχαν αναγνωριστεί στην Ελλάδα ως πρόσφυγες και ένα (1) άτομο που είχε καταγραφεί από τις ελληνικές Αρχές ως αιτών άσυλο.

Στις μαρτυρίες τα φερόμενα θύματα συνεχίζουν να περιγράφουν πράξεις που συνδέονται με εξαιρετικά σοβαρές παραβιάσεις της αρχής της μη-επαναπροώθησης και του δικαιώματος στο άσυλο, όπως ορίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, καθώς και παραβιάσεις της απαγόρευσης της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία, του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος στο άσυλο και της απαγόρευσης των συλλογικών απελάσεων, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ), ενώ αποτελούν πράξεις που κατά το ελληνικό Δίκαιο είναι ποινικά αδικήματα. Οι ανωτέρω πράξεις φέρεται να στρέφονται συχνά εναντίον προσώπων που φέρουν εμφανή ευαλωτότητα, όπως άτομα με σοβαρές ασθένεια, άτομα με αναπηρία, εγκυμονούσες γυναίκες, υπερήλικες και παιδιά.

Τα φερόμενα θύματα ανέφεραν ότι έχουν υποστεί σωματική βία, λεκτική βία και απειλές για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα πολλές φορές με τη χρήση όπλων, σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελιστική μεταχείριση, αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων και ταυτοποιητικών εγγράφων, άτυπη κράτηση σε χώρους υπό εξευτελιστικές συνθήκες, διαχωρισμό οικογενειών, ενώ αναφέρθηκαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Στις μαρτυρίες που έχει καταγράψει ο Μηχανισμός Καταγραφής αναφέρεται ότι συμμετείχαν ως δράστες τόσο ένστολοι όσο και άτομα με πολιτικά ρούχα. Σε κάποιες μαρτυρίες αναφέρθηκε ότι κατά το στάδιο της απομάκρυνσης από την ελληνική επικράτεια συμμετείχαν ως δράστες και πολίτες τρίτων χωρών που μιλούσαν γλώσσες των φερόμενων θυμάτων και ενεργούσαν με τη συνεργασία ή υπό τις εντολές ένστολου προσωπικού.

Η Ετήσια Έκθεση 2023 περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των φερόμενων θυμάτων (χώρες καταγωγής, ηλικίες, φύλο, ευαλωτότητες, νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, κ.α.), για την ταυτότητα των φερόμενων θυτών (ένστολοι και μη-ένστολοι, μέλη σωμάτων ασφαλείας, διακριτικά, εξοπλισμός, κλπ), τον τρόπο δράσης τους και τα μέσα υλοποίησης. Περιέχονται, επίσης, αναλυτικά ποιοτικά ευρήματα για τον τρόπο υλοποίησης (modus operandi) των περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών. Σε παράρτημα της έκθεσης παρατίθενται ανωνυμοποιημένα αποσπάσματα από αυτούσιες μαρτυρίες φερόμενων θυμάτων.

Περιλαμβάνονται, επίσης, αναλυτικές συστάσεις προς τις ελληνικές Αρχές, όπως, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να διερευνούν με τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τις καταγγελίες για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές και άλλες σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα, να διασφαλίζουν την παραπομπή των υπευθύνων για τυχόν παράνομες ενέργειες ενώπιον της Δικαιοσύνης, να διασφαλίζουν ότι όλα τα κρατικά όργανα τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της μη-επαναπροώθησης, και να διασφαλίζουν σε όλους τους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και προστασία απέναντι στις επαναπροωθήσεις και σε κάθε μορφή άτυπων αναγκαστικών επιστροφών.

Την Ετήσια Έκθεση 2023 του Μηχανισμού Καταγραφής μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Στον Μηχανισμό Καταγραφής μετέχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προσφέροντας νομικές, ιατρικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών, όλες με νομική υπόσταση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (ΥΑ/ΟΗΕ) στην Ελλάδα παρέχει στον Μηχανισμό Καταγραφής ως συνεργαζόμενος φορέας τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία σε ζητήματα προσφυγικής προστασίας.

Οι αναφορές που καταγράφει ο Μηχανισμός Καταγραφής προέρχονται από ανθρώπους μη σχετιζόμενους μεταξύ τους, εκτός εάν πρόκειται για οικογένειες ή μέλη ίδιας ομάδας, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες, και συναινούν στην καταγραφή της μαρτυρίας τους από τον Μηχανισμό Καταγραφής. 

Ο Μηχανισμός Καταγραφής δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικές διαδικασίες που πιθανόν να έχουν ξεκινήσει είτε με πρωτοβουλία των φερόμενων θυμάτων και των νομικών τους εκπροσώπων είτε με πρωτοβουλία των διωκτικών Αρχών. Ο Μηχανισμός Καταγραφής με τον εντοπισμό των φερόμενων θυμάτων και την ασφάλεια της καταγραφής ενθαρρύνει την καταφυγή των φερόμενων θυμάτων στις αρμόδιες Αρχές και τη Δικαιοσύνη.

 

[1] Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως ο Εθνικός Θεσμός Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα και το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προώθησης και προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών και τον Ν. 4780/2021, έχει ως θεσμική αποστολή, μεταξύ άλλων, τη διαρκή παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημόσια ενημέρωση και την προώθηση της σχετικής έρευνας

[2] Ο όρος άτυπες αναγκαστικές επιστροφές περιλαμβάνει τόσο τις φερόμενες επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων όσο και κάθε άλλη μορφή αναγκαστικής απομάκρυνσης πολιτών τρίτων χωρών από την ελληνική επικράτεια που φέρεται να γίνεται με τρόπο παράτυπο και συνοπτικό, δηλαδή χωρίς να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες για τις απομακρύνσεις αυτές. Κάθε διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να στηρίζεται σε ατομική απόφαση, να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο με ένδικα μέσα και να εκτελείται με σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Το δελτίο τύπου σε αρχείο pdf

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων, 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, μέλη του Δικτύου EuroMed Rights, συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠ, επισημαίνουν τα αδιέξοδα της υφιστάμενης Ευρωπαϊκής πολιτικής ανάθεσης της ευθύνης προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες, όπου καταγράφονται συστηματικά παραβιάσεις των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών και καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αυτής, να αναθεωρήσουν την υφιστάμενη πολιτική προσέγγιση, προς όφελος των δικαιωμάτων των προσφύγων, αλλά και του κεκτημένου της ΕΕ για το άσυλο.
 
Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου στα αγγλικά εδώ , όπως και στην ιστοσελίδα του Δικτύου EuroMed Rights εδώ.

 

Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και των κρατών μελών της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο συνεχίζουν να μετατοπίζονται προς μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον περιορισμό της μετακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών, τόσο προς όσο και εντός της ΕΕ («δευτερογενείς μετακινήσεις»). Η μετατόπιση αυτή εντείνει την παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών, ενώ επιδρά αρνητικά και στις τοπικές κοινωνίες στα σύνορα της ΕΕ, οι οποίες συνεχίζουν να καλούνται να διαχειριστούν, με δυσανάλογο τρόπο, τις συνέπειες μιας αποτυχημένης Ευρωπαϊκής πολιτικής (hotspot). Παράλληλα είναι και αναποτελεσματική.
 
 
Μέσα από 41 συνεντεύξεις με άτομα που είχαν λάβει διεθνή προστασία στην Ελλάδα, η παρούσα έκθεση αποπειράται να παρέχει περαιτέρω, έστω και περιορισμένα, στοιχεία, σχετικά με την αναποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής προσέγγισης, αναδεικνύοντας ορισμένες από τις κύριες επιλογές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι πρόσφυγες στην προσπάθειά αναζήτησης ασφάλειας και αξιοπρέπειας, μέσα από τις δικές τους φωνές και εμπειρίες.
 
Η έκθεση συντάχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην Ελλάδα.
 
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Έκθεση εδώ
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 15:19

ENHANCING THE VOICES

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, έχουν την χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσουν σε ανοιχτή εκδήλωση στις 20 Ιουνίου και ώρα 19:30, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.


H εκδήλωση, που θα γίνει στο πλαίσιο του Refugee Week την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων, διοργανώνεται με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης «Ενισχύοντας τη φωνή όσων πλήττονται από τις πολιτικές της Ε.Ε. για τη μετανάστευση και το άσυλο» που συντάχθηκε από το ΕΣΠ, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ.


Οι συνεντεύξεις με προσφύγισσες και πρόσφυγες στις οποίες βασίστηκε η έκθεση, υποδεικνύουν με καθαρότητα ποιο είναι το ανθρώπινο κόστος της αποτροπής που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και πως η παντελής έλλειψη ασφαλών διαύλων πρόσβασης στο άσυλο, εκθέτει σε κινδύνους όσες κι όσους αναγκάζονται να αναζητήσουν προστασία στην Ευρώπη.


Στην εκδήλωση θα μιλήσουν συμπολίτες μας, με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτή την Ημέρα των Προσφύγων, ας έρθουμε μαζί για να ακούσουμε επιτέλους τις φωνές τους.


Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει προβολή εικαστικών και ερευνητικών βίντεο, και η παρουσίαση του νέου γραφικού έργου του Αλέξανδρου Σιμόπουλου. Οι δράσεις πραγματοποιούνται από το Counterpoints (GR) σε συνεργασία με την Døcumatism


Επικοινωνία: Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου (ΙΡΛ) 6944156644

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024  Την Πέμπτη 13/6/2024 πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, που στοίχισε την ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

53 από τους συνολικά 104 διασωθέντες έχουν καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και αναμένουν την ολοκλήρωση της έρευνας της εισαγγελίας του Ναυτοδικείου. Εκπροσωπούνται από τις οργανώσεις: Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), την Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών για το Ναυάγιο της Πύλου, και την Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA).

Έναν χρόνο μετά το πιο πολύνεκρο ναυάγιο που καταγράφηκε στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, νεκροί, αγνοούμενοι/ες, συγγενείς και επιζώντες αναζητούν δικαίωση και δικαιοσύνη.

Περιμένουν την ολοκλήρωση της διερεύνησης μιας τραγωδίας, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι αιτιάσεις της μήνυσης των 53 -μέχρι τώρα- επιζώντων για τις ευθύνες των ελληνικών λιμενικών αρχών τελούν υπό διερεύνηση στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελέως του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Οι μηνυτές εγκαλούν τις ελληνικές λιμενικές αρχές για εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις που αφορούν την έρευνα και τη διάσωση με αποτέλεσμα τον χαμό εκατοντάδων ανθρώπων ανοιχτά της Πύλου: τη μοιραία ολιγωρία - για την ακρίβεια, τη μη κήρυξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης παρά μόνο μετά τη βύθιση του αλιευτικού και παρά το γεγονός ότι το σκάφος είχε εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές ευρισκόμενο σε κίνδυνο για πάνω από 12 ώρες, τη μη ενεργοποίηση και χρήση κατάλληλων μέσων -ούτε καν διανομή σωσιβίων- για τη διάσωση των επιβαινόντων ακόμα και κατά την επιχείρηση διάσωσης μετά τη βύθιση, και βέβαια τη μοιραία ρυμούλκηση.

Ωστόσο, και οι ευθύνες του Frontex είναι ερευνητέες καθώς, ενώ διαπίστωσε από νωρίς την κατάσταση κινδύνου του πλοίου και διαβίβασε τις πληροφορίες στις ελληνικές αρχές, δεν εξέδωσε σήμα συναγερμού έκτακτης ανάγκης (mayday) ούτε εξ αρχής αλλά ούτε και στη συνέχεια, όταν δεν έλαβε ενημέρωση για έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από την ελληνική πλευρά.

Η τραγωδία της Πύλου ζητά απαντήσεις και απόδοση ευθυνών κατ’ αρχάς από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Ταυτόχρονα θέτει προ των ευθυνών τους, τόσο την Ελληνική πολιτεία, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ναυάγιο της Πύλου δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αλλά το αποτέλεσμα των θεσμοθετημένων πλέον πολιτικών αποτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στον βωμό, πλέον, της αποτροπής της άφιξης προσφύγων, απομακρύνεται σταθερά και όλο και περισσότερο από το κράτος δικαίου και τις διακηρυγμένες αξίες της, ακόμα και από την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Για κάποιους, η ζωή συνεχίζεται. Για άλλους, η ζωή των νεκρών και αγνοουμένων δεν είχε τόση αξία αφού ήταν «Άλλοι», «ξένοι», «όχι δικοί μας», «δεν ήταν σαν κι εμάς».

Αλλά γι’ αυτούς που έχασαν τις ζωές τους, για τα οικεία πρόσωπα που ακόμη ελπίζουν στη δικαίωση εις μνήμην των αγαπημένων τους προσώπων, η ζωή σταμάτησε στις 14 Ιουνίου.

Για αυτούς και γι’ αυτές αλλά και για εμάς και τις κοινωνίες μας, για τη δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ως τη δικαίωση. Γιατί η ζωή κάθε ανθρώπου έχει την ίδια αξία και η προστασία της δεν χωράει διακρίσεις, εκπτώσεις ή αστερίσκους.

Για να συζητήσουμε όλα αυτά και να ενημερώσουμε για τις εξελίξεις, οι οργανώσεις που εκπροσωπούμε τους επιζώντες στη μήνυση που έχουν καταθέσει στο Ναυτοδικείο Πειραιά, σας καλούμε σε:

Συνέντευξη Τύπου

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου

Στις 11.00

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας (Ακαδημίας 60, Αθήνα)

Ομιλήτριες οι δικηγόροι:

  • Γιάννα Κούρτοβικ, Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
  • Δήμητρα Λιναρδάκη, Πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου
  • Μαρία Παπαμηνά, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
  • Κατερίνα Πουρναρά, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)
  • Ελένη Σπαθανά, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

Τη συνέντευξη τύπου θα συντονίσει ο Βασίλης Παπαδόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

 

Οι οργανώσεις:

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

Πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

Βρείτε το πρόγραμμα των επισκέψεων στα μουσεία παρακάτω

Video της προφορικής ακρόασης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία παραστάθηκαν δικηγόροι του ΕΣΠ, προς υποστήριξη της πρώτης προσφυγής που εξετάζεται σε σχέση με καταγγελία επαναπροώθησης (pushback) στην περιοχή του Έβρου (Υπόθεση A.E. κατά Ελλάδος).
 
 
Δείτε σχετικά Δελτίο Τύπου https://tinyurl.com/438ec53w
 
Η υπόθεση συνεκδικάστηκε με την υπόθεση G.R.J. κατά Ελλάδος που αφορά καταγγελία pushback από την Σάμο.
 
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 14:47

Summer Camp PYXIDA 2024

Βρείτε το πρόγραμμα του Summer Camp PYXIDA 2024 παρακάτω:

 

Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2024 – 28/02/2026
Χρηματοδότηση: GA: 101143162 CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER
Εταίροι:

Επικεφαλής εταίρος: GCR, Ελλάδα


Εταίροι
• BRIDGE EU (BREU), Βέλγιο
• AWEN AMENCA ZS (A A), Τσεχία
• EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING BRUSSELS OFFICE (ENIL), Βέλγιο
• STOWARZYSZENIE INSTYTUT NIEZALEZNEGO ZYCIA (INZ), Πολωνία
• NEZAVISIMA EKSPERTNA MREZHA NIE SDRUZHENIE (NIE), Βουλγαρία
• FUNDATIA POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES - PCRM (PCRM), Ρουμανία
• VALIDITY ALAPITVANY- KOZPONT A MENTALIS SERULEK JOGAIERT (V F), Ουγγαρία
• PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE HUNGARY PARTNERS HUNGARY ALAPITVANY (PH), Ουγγαρία

Τόπος υλοποίησης:

Aθήνα και πανελλαδικά

Στόχοι του προγράμματος:

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των σχετιζόμενων φορέων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο σε 6 κράτη μέλη Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, ώστε να

- Αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη στη χρηματοδότηση της ΕΕ,
- Ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής του Χάρτη στη χρηματοδότηση της ΕΕ
- Να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ με τον Χάρτη

Αποτελέσματα του έργου για την Ελλάδα:

-Συγκέντρωση και ανάλυση περιπτώσεων εικαζόμενων παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ και στοχεύουν και/ή επηρεάζουν (μη) άμεσα περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού (όπως Ρομά, άτομα με αναπηρίες, άτομα με προέλευση από τρίτες χώρες, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο) σε τομείς όπως στέγαση, εκπαίδευση, πρόσβαση σε υπηρεσίες.
-Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Χάρτη μέσω εργαστηρίων, συνηγορίας και νομικών μέσων.

  

             

      

 

 

 

Σελίδα 1 από 134
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322