Παρά τη ρητή δέσμευση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κας Σοφίας Βούλτεψη κατά την εκδήλωση με τίτλο «Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε…;» που οργάνωσαν στις 12 Ιουλίου 2022 μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και τη δήλωση για «ξεκάθαρη πολιτική βούληση» να αντιμετωπιστεί το κενό στο νομικό καθεστώς που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά στη χώρα, πριν και μετά την ενηλικίωσή τους, ιδιαίτερη έκπληξη και βαθιά απογοήτευση προκαλεί η προτεινόμενη διάταξη της περ. γ) της παρ. 1 αρ. 162 του Κώδικα Μετανάστευσης. Στο νομοσχέδιο, η διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα, δεν λαμβάνεται υπόψη η συντριπτική πλειοψηφία των ασυνόδευτων παιδιών που μένουν εκτός συστήματος ασύλου και δημιουργούνται περισσότερες δυσκολίες από όσες επιλύονται.

Πιο συγκεκριμένα, με τη σκοπούμενη ρύθμιση προβλέπεται μεν η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας για ενήλικους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισήλθαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, αλλά με προϋποθέσεις παράδοξες και εν πολλοίς εκτός πραγματικότητας.

Αρχικά, μας λυπεί ότι με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, χάνεται μια σημαντική ευκαιρία: αυτή της προστασίας και ορατότητας των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που τελεσίδικα μένουν εκτός συστήματος ασύλου. Καμία απολύτως πρόβλεψη δεν περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τα ασυνόδευτα παιδιά των οποίων το αίτημα διεθνούς προστασίας απορρίπτεται, ενώ είναι ανήλικοι/ες, σε αντίθεση με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού που πρέπει να οδηγεί τις αποφάσεις όλων των δημόσιων αρχών, αλλά σε αντίθεση και με τις δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων οργάνων. Έτσι, τα ασυνόδευτα παιδιά και πάλι μένουν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και εκτεθειμένα σε κάθε μορφής εκμετάλλευση, χωρίς ουσιαστική πρόσβαση σε προστασία, παροχές υγείας, εκπαίδευση.

Επίσης, σε σχέση με τα ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώνονται ενώ βρίσκονται στη χώρα μας, τίθεται ως βασική προϋπόθεση o πρώην ασυνόδευτος ανήλικος να έχει ήδη οριστικό τίτλο διαμονής στη χώρα, δηλαδή κάποια οριστική άδεια διαμονής. Όπως είναι εύλογο, αν τα ασυνόδευτα παιδιά που μόλις έχουν ενηλικιωθεί κατάφερναν να εξασφαλίσουν ισχυρή άδεια διαμονής, δε θα χρειάζονταν καν τη νομοθετική παρέμβαση που εισάγει το παρόν άρθρο. Αυτό μάλιστα, παρά και τη δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού στις 17 Ιανουαρίου 2023 ότι στα ασυνόδευτα παιδιά «αυτοδικαίως όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος θα πρέπει να τους δίδεται η δυνατότητα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια εκπαίδευσης, να μπορούν να παραμείνουν στη χώρα και εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στην ελληνική πολιτεία».

Όμως, πέρα από οριστικό τίτλο διαμονής και την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών (3) τάξεων του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, απαιτείται   να είναι, επιπλέον, εισακτέοι σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης), Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η τελευταία αυτή προϋπόθεση εισαγωγής σε κάποια από τις ανωτέρω σχολές στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα επαχθής και αφορά σε ένα πολύ μικρό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που εν τω μεταξύ ενηλικιώνονται. Άλλωστε, η εμπειρία μας στο πεδίο μάς έχει δείξει ότι για τα ασυνόδευτα παιδιά ακόμη και η 3ετής «επιτυχής» φοίτηση στο ελληνικό σχολείο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση λόγω συστημικών και χρόνιων προβλημάτων ουσιαστικής συμπερίληψης των παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο στο ελληνικό σχολείο που δημιουργούν μαθητικό πληθυσμό τουλάχιστον δύο ταχυτήτων.

Τέλος, απορούμε για ποιο σκοπό να μένουν εφεξής χωρίς άδεια διαμονής τα παιδιά μεταναστών β’ γενιάς (βλ. περ. β ως άνω άρθρου) που μέχρι τώρα μπορούσαν με τις διατάξεις του ν.4251/2014 να λάβουν άδεια διαμονής, ανεξάρτητη από τη νομιμότητα της διαμονής των γονέων τους, εφόσον έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα (γέννηση στην Ελλάδα, σχολική φοίτηση κ.λπ.)

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού πιστεύουμε ότι η χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά, θα πρέπει να έχει αποκλειστικά ως γνώμονα την παιδική ηλικία και το διάστημα που έπεται αυτής και αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ασυνόδευτου παιδιού που βρίσκεται στη χώρα.

Καλούμε τα αρμόδια όργανα να επανεξετάσουν την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 162, προκειμένου πράγματι να καλύψει το νομικό κενό και να διασφαλίσει στην πράξη τα δικαιώματα όλων των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και όσων εξ αυτών ενηλικιώθηκαν και θα ενηλικιωθούν. 


ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 1. ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 2. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 3. Σχεδία Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης
 4. ΕΛΙΞ
 5. Human Rights 360
 6. SolidarityNow
 7. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 8. The HOME Project
 9. Lighthouse Relief 
 10. Better Days Greece
 11. International Rescue Committee (IRC) Hellas
 12. Terre des hommes Hellas
 13. INTERSOS Hellas
 14. Danish Refugee Council (DRC), Greece
 15. Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

Pushbacks and intimidation of human rights defenders are a systematic part of an unofficial but carefully planned migration and border policy

A new report by the Greek Council for Refugees (GCR) documents extreme violence against people seeking asylum at Europe’s external border. Pushbacks of refugees to Turkey are widespread, and involve humiliation, illegal detention, intimidation, physical and sexual violence, and arbitrary confiscation of personal belongings.

Pushback cases before ECtHR and/or Greek Public Prosecutor

This report contributes to an existing body of extensive evidence of the Greek state’s illegal pushbacks practice, by providing particularly detailed descriptions of 11 pushback cases at the Evros border region and the Aegean islands, and 2 cases of pullbacks by the Turkish authorities in Evros.

Illegal detention in official and unofficial detention sites

In all cases detailed in the report, asylum seekers were arbitrarily held in official or unofficial detention sites, for periods ranging from a few hours to a full day before eventually being pushed back. In three cases, people identified their place of detention as the Neo Cheimonio Border Guard Station.

Sexual Violence

In all the reported cases, asylum seekers were subjected to strip search during their unofficial detention. In at least three cases, people reported incidents of sexual violence, ranging from humiliation to sexual assault and rape.


Pushback of two Palestinian recognized refugees

In June 2022, two Palestinians recognised by the Greek authorities as refugees and legally residing in the island of Kos were illegally apprehended in the middle of the street. They were brought to a small storage room with other people, body searched and then raped. Twelve hours later, the guards tied their legs, put them in a van and boarded them in a boat. They threw them in the sea on a half-deflated raft until the Turkish coast guard rescued them.

Criminalization of legal aid organizations

Evidence from the report also shows how human rights defenders supporting refugees, including NGOs like the Greek Council for Refugees, are increasingly intimidated and obstructed in their work by the Greek authorities. Instead of stopping these rights violations, the Greek government is targeting those who support refugees, framing them as enemies of the state and smugglers in an attempt to silence them and hinder their human rights work.

Alkistis Agrafioti Chatzigianni, Advocacy Officer at the Greek Council for Refugees, said:

“This research shows that unless the EU and Greek authorities finally put an end to these illegal border policies, they will only become more violent and widespread. The government must immediately cease all violations at its borders and allow human rights defenders to do their important work of supporting people seeking asylum.”

Kleio Nikolopoulou, Advocacy Officer at the Greek Council for Refugees, said:

“Pushbacks and border violence have become the rule rather than the exception in Greece. They are an unacceptable symptom of a broken European asylum policy and what is even more alarming is the EU standing by as these rights violations become a common trend throughout European borders. The EU needs to put in place a migration system that upholds asylum rights.”

Notes to editors

Alkistis Agrafioti Chatzigianni and Kleio Nikolopoulou are available for interview and comment.

Link to the Report.

Link to the Executive Summary.

GCR is calling for the EU and European countries to work together to create an asylum system that works. We want the EU to:

 • Take disciplinary action and launch infringement proceedings against the Greek state for well-documented, long-term, and systematic breaches of international and EU law in its treatment of asylum seekers, including during the conduct of pushback operations.
 • Increase transparency and scrutiny over the Greek authorities’ use of EU funds for migration management purposes, to ensure that EU funds are not being misused to fund operations that endanger migrants and refugees or violate EU law.
 • Stop striking up dubious migration deals with non-EU countries to outsource the EU’s responsibility for people seeking safety.
 • Recognize the shrinking civic space in Greece and the dangerous trend of criminalization of HRDs at EU’s external borders.

 

We call the Greek Government and the Greek judicial authorities to:

 

 • Stop the illegal pushback operations and not remove asylum seekers and recognized refugees from Greek territory.
 • Initiate criminal investigations bringing to justice those accountable for the criminal offences committed against the asylum seekers during the pushback operations.
 • Ensure that human rights defenders and civil society organizations can operate without undue interference and legal representatives of asylum seekers can provide legal assistance without hindrance.

 


Contact information

GCR Communications Officer I Kostas Vlachopoulos: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 11:18

At Europe’s Borders: Between Impunity And Criminalization

This report contributes to an existing body of extensive evidence of the Greek state’s illegal pushbacks practice, by providing particularly detailed descriptions of eleven pushback cases at the Evros border region and the Aegean islands, and two cases of pullbacks by the Turkish authorities in Evros. All cases included in this report are legally represented by GCR and submitted before the European Court of Human Rights (ECtHR) and / or the Greek Public Prosecutor. These testimonies, which all share very similar descriptions of what people had to endure during a pushback operation, offer a disturbing insight into the organized and systematic nature of these illegal practices. The report also describes how the Greek state intimidates, stigmatizes and criminalizes human rights defenders who support pushback victims. We highlight statements of senior Greek politicians wherein they link NGOs, including the Greek Council for Refugees, to smuggler networks, accuse them of cooperation with Turkey, assert that said NGOs are undermining Greek national sovereignty, and label them enemies of the state. These false accusations have created a repressive environment wherein the support for asylum seekers and their rights has become incredibly difficult.
 
Read the Executive Summary of the Report here.

Συνέντευξη του Λευτέρη Παπαγιαννάκη, Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στο Βελγικό ενημερωτικό δίκτυο ΜΟ*

 

Λιγότεροι εισερχόμενοι, περισσότερες επιστροφές: ο τόνος για το μεταναστευτικό ήταν σκληρός στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Στην Ελλάδα, όπου οι παράνομες επαναπροωθήσεις ή οι βυθισμένες βάρκες προσφύγων είναι συνηθισμένο φαινόμενο, κανείς δεν εκπλήσσεται πλέον. Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, βλέπει την πατρίδα του να διολισθαίνει όλο και περισσότερο προς ένα αυταρχικό κράτος. 'Τα νέα στρατόπεδα στα νησιά του Αιγαίου είναι φυλακές'.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 13:12

Newsletter Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου 2023

Διαβάστε το newsletter Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου 2023 του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες εδώ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 10:52

Μία από τα ίδια

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε την αδιέξοδη στάση της ΕΕ στο ζήτημα της Μετανάστευσης, αφού στο κείμενο συμπερασμάτων επαναλαμβάνονται και επισημαίνονται οι ίδιες βασικές επιλογές: φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, επιτάχυνση των επιστροφών και υιοθέτηση του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο.

 

Παρόλο που η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε μερικές μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς σε Τουρκία (χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό φιλοξενουμένων προσφύγων στον κόσμο), και Συρία, στα συμπεράσματα της Συνόδου υπάρχει ένα σημείο που αναφέρει την ανάγκη ανάπτυξης «κοινής επίγνωσης της κατάστασης» ότι και εάν σημαίνει αυτό.

Με πρόσφατη Απόφασή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Καβάλας  (Δπρ Καβάλας 164/2023, απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 2023), σε υπόθεση που υποστήριξε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), έκρινε ως μη νόμιμη την έκδοση απόφασης επιστροφής και κράτησης πολίτη Αφγανιστάν, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενόσω ανέμενε την ημερομηνία πλήρους καταγραφής της αίτησής του. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ήδη με την είσοδο του στην online πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την υποβολή αίτησης προγραμματισμού καταγραφής «απέκτησε την ιδιότητα του αιτούντα άσυλο» και διέταξε την άρση της κράτησής του. 
Η απόφαση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθότι είναι η πρώτη που αναγνωρίζει την προβληματική διαδικασία που προβλέπεται σήμερα για την πρόσβαση στο άσυλο και τις συνέπειες που αυτή έχει για τα πρόσωπα που επιθυμούν να καταθέσουν αίτημα διεθνούς προστασίας.   

  

Προβληματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου: σε κίνδυνο αστεγίας και παρατεταμένης κράτησης τα πρόσωπα που αναμένουν την καταγραφή του αιτήματος διεθνούς προστασίας 

 

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 10:29

Η πολιτική μετανάστευση

Του Λευτέρη Παπαγιαννάκη

Στο παρασκήνιο της μεγάλης συζήτησης για την μετανάστευση στην ΕΕ παίζεται εκ νέου ένα αντίστοιχα μεγάλο πολιτικό «παιχνίδι». Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) φαίνεται να έχει αποφασίσει, ότι ενόψει των ευρωεκλογών του 2024 αλλά και διάφορων εθνικών εκλογών ο κατάλληλος πολιτικός εταίρος για να αυξήσει την επιρροή του στα ευρωπαϊκά πράγματα είναι η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ΕΣΜ), δηλαδή οι ευρωσκεπτικιστές. Στην ομάδα αυτή συνυπάρχουν ακροδεξιά κόμματα όπως τα αδέλφια της Ιταλίας, η ελληνική λύση, το vox, οι σουηδοί δημοκράτες κ.α.

 

Η ΕΕ μοιάζει να κάνει σχεδιασμούς μέσα σε μια φούσκα, αποκομμένη από την παγκόσμια πραγματικότητα και εντέλει χωρίς να αντιλαμβάνεται τον ρόλο και την ευθύνη της εντός του πλαισίου των παγκόσμιων εξελίξεων.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα