Κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN)

 

Η επιστροφή στην τάξη μετά τις διακοπές δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά


                                                                                                Αθήνα, 22 Μαΐου 2024

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN), εκφράζουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τα μέτρα που πρόσφατα θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 44879/ΓΔ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β 2531/29-4-2024) σε σχέση με την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying). Εκτιμούμε ότι μέτρα όπως η επαναφορά των πενθήμερων αποβολών και η διευκόλυνση αλλαγής σχολικού τμήματος ή σχολικού περιβάλλοντος,  δρουν κατασταλτικά και δεν συνάδουν με τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά ούτε και με τις νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/92) και συγκεκριμένα με τα άρθρα 28 (καθολικό δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση) και 29 (στόχοι της εκπαίδευσης). Επίσης, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ενισχύει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών και ιδίως αυτών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Είναι σαφές ότι κανένα παιδί δε γεννιέται βίαιο. Όταν εκδηλώνονται βίαιες συμπεριφορές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο εκφοβισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντανάκλαση της βίας που τα ίδια υφίστανται από διάφορες πλευρές. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η επένδυση στην πρόληψη και στην αναζήτηση των παραγόντων που οδηγούν ένα παιδί να γίνει θύτης και παράλληλα στην ενδυνάμωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, αλλά και των γονέων, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία  ενός δημοκρατικού σχολείου με τη συμμετοχή των παιδιών. Ένα σχολείο στο οποίο θα καλλιεργείται έμπρακτα η ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη, ώστε ένα παιδί να μη γίνει ούτε θύτης ούτε θύμα ούτε απλός παρατηρητής.

Για όλους τους παραπάνω  λόγους, εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας για τα πρόσφατα μέτρα που θεσπίστηκαν, θεωρώντας ότι κινούνται σε στρεβλή κατεύθυνση και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να επανεξετάσει τα κατασταλτικά αυτά μέτρα, κατόπιν διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις παιδικής προστασίας.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις –μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

 1. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 2. Σχεδία - Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης
 3. Terre des hommes Hellas - Γη των ανθρώπων
 4. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 5. Changemakers Lab
 6. Καλύτερες Μέρες Ελλάδα - Better Days Greece
 7. SolidarityNow
 8. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 9. Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

 

 

 

Περίοδος υλοποίησης:

1/01/2024-31/12/2024

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Χρηματοδότηση:

United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons

Στόχοι:

Να παρέχει άμεση βοήθεια και προστασία σε ευάλωτα θύματα εμπορίας (γυναίκες και κορίτσια) και στα παιδιά τους. Βελτίωση της υγείας και της ευημερίας, διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και την πρόληψη της επανειλημμένης εμπορίας των ευάλωτων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θύματα/πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε θύματα/πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
Περίοδος υλοποίησης: 1/07/2023 - 31/12/2024
Συνεργάτης: Save the Children International
Στόχοι: Δράσεις συνηγορίας με επίκεντρο τα παιδιά και τον αντίκτυπο των πολιτικών μετανάστευσης της ΕΕ και της Ελλάδας
Δραστηριότητες:
 • Συμμετοχή σε σχετικές ομάδες εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και κοινές δράσεις συνηγορίας με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
 • Συμμετοχή σε σχετικά roundtables / συνέδρια / συνομιλίες σε επίπεδο Ελλάδας και ΕΕ και επιπλέον συμμετοχή σε εξωτερικές συναντήσεις συνηγορίας στις Βρυξέλλες ή σε άλλες πρωτεύουσες ανάλογα με την περίπτωση.
 • Συντονισμός του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRAN)
 • Σύνταξη και δημοσίευση εκθέσεων έρευνας και συνηγορίας

  

             

      

 

 

 

Το ΕΣΠ ανταποκρίθηκε στο άιτημα για στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία ζητήθηκαν από το Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, έναν ανεξέρτητο φορέα με έδρα τη Νορβηγία, ο οποίος συνεργάζεται με τις νορβηγικές αρχές μετανάστευσης. 
 
Θα βρείτε το κείμενο συμβολής του ΕΣΠ εδώ

Παιδιά, έστω και εν αμφιβολία, δεν κρατούνται

Σημαντική η πρόσφατη Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των προσώπων που βρίσκονται σε διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας τους 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

Ο Jamal*, ένα παιδί από το Πακιστάν, είχε καταγραφεί επανειλημμένα από διαφορετικές  ελληνικές Αρχές ως ασυνόδευτος ανήλικος. Μετά τη σύλληψή του από την ΕΛ.ΑΣ. και την αυθαίρετη καταγραφή του ως ενήλικο πρόσωπο, τέθηκε υπό κράτηση για επιστροφή. Χωρίς αιτιολογημένη αμφιβολία όπως απαιτεί ο νόμος[1], ξεκίνησε η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του 3 μήνες μετά το σχετικό αίτημα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ όλο αυτό το διάστημα  παρέμεινε κρατούμενος σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης μαζί με άγνωστους σε αυτόν ενήλικες και υπό συνθήκες εντελώς ακατάλληλες για παιδιά.

Για έξι (6) συνολικά μήνες το παιδί παρέμεινε σε κράτηση παρακολουθώντας μία ιστορία καφκικών διαστάσεων, κατά την οποία οι ελληνικές Αρχές αρνούνταν να εφαρμόσουν τη νόμιμη διαδικασία που επιτάσσει τη μεταχείριση προσώπου ως ανήλικο όσο διαρκεί η αμφιβολία για την ηλικία του[2] («τεκμήριο ανηλικότητας»). Επίσης, επιτάσσει να του διορίσουν Επίτροπο και να το φιλοξενήσουν σε δομή για ασυνόδευτα ανήλικα.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 15:43

Easter Camp PYXIDA 2024

 Βρείτε το πρόγραμμα του Easter Camp PYXIDA 2024 παρακάτω:

Easter Camp 2024


ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΞΙΔΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δευτέρα 29/04 GROUP 7-12 ετών
11:00 - 13:30
Θεατρικό παιχνίδι
GROUP 13-18 ετών
15:30 - 17:00
Προβολή ταινίας και συζήτηση
 Τρίτη 30/04  GROUP 7-12 ετών
11:00 - 13:30
Κηπουρική στο μπαλκόνι της Πυξίδας
GROUP 13-18 ετών
15:30 - 17:00
Επίσκεψη στο Πεδίον του Αρεως με επιτραπέζια και παιχνίδι
Πέμπτη 09/05 GROUP 7-12 ετών
11:00 - 13:30
Επιτραπέζια
GROUP 13-18 ετών
15:30 - 17:00
Project Η Αθήνα μου
Mέρος 1: Φωτογραφίζω τα Εξάρχεια
Παρασκευή 10/05 GROUP 7-12 ετών
11:00 - 13:30
Προβολή ταινίας και συζήτηση
GROUP 13-18 ετών
15:30 - 17:00
Project Η Αθήνα μου
Mέρος 2: Φτιάχνω βίντεο με το οπτικοακουστικό υλικό

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΠ, δημοσιεύουμε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της οργάνωσης την χρονιά που πέρασε (2023), συμπεριλαμβανομένων του ταμιακού απολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.

Δείτε τον Ισολογισμό για το έτος 2023 εδώ

Δείτε τον Ταμιακό Απολογισμό για το έτος 2023 εδώ

Δείτε τον αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2023 εδώ

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΠ, δημοσιεύουμε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της οργάνωσης την χρονιά που πέρασε (2022), συμπεριλαμβανομένων του ταμιακού απολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.

Δείτε τον Ισολογισμό για το έτος 2022 εδώ

Δείτε τον Ταμιακό Απολογισμό για το έτος 2022 εδώ

Δείτε τον αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2022 εδώ

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ενσφράγιστων προσφορών η Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 16.00 μ.μ. Προθεσμία για την υποβολή ερωτήσεων είναι ως τις 9/5/2024. 
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για την αποστολή των εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με διάφορους μελετητές, η κλίμακα των εκτοπίσεων που προκύπτουν από την περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι σημαντική με αποτέλεσμα οι «κλιματικοί πρόσφυγες» να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εκτοπισμένων ατόμων παγκοσμίως.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 1990) επισήμανε ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι η ανθρώπινη μετανάστευση, εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους λόγω της διάβρωσης της ακτογραμμής και των παράκτιων πλημμυρών. Eκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας μιλούν για 200 εκατ. ανθρώπους, οι οποίοι θα εξαναγκαστούν να μεταναστεύσουν λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) προβλέπει ότι ο αριθμός των ατόμων που θα πληγούν θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322