Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Κατεβάστε το εδώ

2011

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2011

2010

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2010

2009

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2009

2008

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2008

2007

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2007

2006

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2006

2005

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2005

2004

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2004

2003

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2003

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα