2007

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2007

2006

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2006

2005

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2005

2004

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2004

2003

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2003

2002

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2002

2001

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2001

2000

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2000

1999

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1999

1998

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1998

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322