Ενημερωτικό φυλλάδιο του διαπολιτισμικού κέντρου Δάφνης "Πύξις" για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Οι χώρες-μέλη του "ECRE Task Force on Integration" έχουν συντάξει 7 βιβλιαράκια που σκοπό έχουν την καλύτερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Τα βιβλία αυτά αφορούν τους τομείς της υγειάς, της στέγασης, της επαγγελματικής κατάρτησης, της εκπαίδευσης, της εργασίας και της πολιτιστικής ενσωμάτωσης.

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τις διαδικασίες ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ελλάδα να αποκτήσουν το καθεστώς του επι μακρόν διαμένοντος, της οικογενειακής επανένωσης, της νομικής προστασίας που τους παρέχεται και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Έρευνα για τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης μεταναστών στα σύνορα του Έβρου. 

Περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ και παρουσίαση του θεσμικού ρόλου της "κοινωνίας των πολιτών" σύμφωνα με την νέα πολιτική της ΕυρωπαΪκής Ένωσης.

Ένας μικρός οδηγός ο οποίος παρουσιάζει τι ισχύει για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Είναι γραμμένος με την μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

Ο συγκεκριμένος οδηγός γράφτηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του ΕυρωπαΪκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο για όσους έρχονται αντιμέτωποι με τις ανάγκες και τα προβλήματα των αλλοδαπών. Ο οδηγός επικεντρώνεται στα νομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν όσοι ανήκουν σε εθνοτικές ομάδες. 

Στοιχεία της γυναικείας μετανάστευσης στην Ελλάδα.Αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχυεί για την κοινωνική τους ένταξη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας.Ακόμα, εξετάζεται το φαινόμενο του trafficking και την μέριμνα που λαμβάνει η Ελλάδα για τα θύματα εμπορίας.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322