"Αγαπώ την Ελλάδα. Την αγαπούσα από το σχολείο καθώς εκεί μαθαίναμε για την Αρχαία Ελλάδα και τον Ξένιο Δία, που προστάτευε και βοηθούσε τους ξένους. Αυτή μου η αγάπη με έφερε εδώ για σπουδές.

"Δεν ήρθα εδώ για να βρω δουλειά, ούτε για ένα καλύτερο μέλλον. Ήρθα γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Αν δεν έφευγα από την πατρίδα μου, σήμερα δεν θα ήμουν ζωντανός.

Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για την ταυτότητα και τις δράσεις του στα αγγλικά.

Στην έκθεση παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση στα κέντρα κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στον Έβρο. Δικηγόροι και διερμηνείς του ΕΣΠ, οι οποίοι παρέμειναν στα κέντρα περίπου ένα χρόνο, καταγράφουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων, τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχολογία και την υγεία τους αλλά και την μη τήρηση της νομοθεσίας που ισχύει για την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων.

Συλλογή εισηγήσεων της Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 29 Νοεμβρίου 1996. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το πειραματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για παιδιά μεταναστών και προσφύγων CHICAM που αφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσου διεθνούς επικοινωνίας και ένταξης στις τοπικές κοινωνίες.

Καταγραφή των νομικών διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε χώρα της ΕυρωπαΪκής Ένωσης σχετικά με την υποδοχη αιτούντων άσυλο και προσφύγων.  

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Σκοπός του είναι να τους ενημερώσει για τα δικαιώματα και την κοινωνική κατάσταση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Υπάρχει κατάλογος με φορείς που ασχολούνται με τους πρόσφυγες.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του κέντρου προώθησης ένταξης προσφύγων "Πυξίδα" για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Eνημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για την ταυτότητα και τις δράσεις του στα αγγλικά.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322