Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος "Καινούργια Αρχη" το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του ΕΣΠ με τον Οργανισμό Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος "Καινούργια Αρχη" το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του ΕΣΠ με τον Οργανισμό Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου.

Ομιλίες και προτάσεις που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των τριών Colloquium, τα οποία διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για την "προστασία των προσφύγων στο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο".

Ενημερωτικό φυλλάδιο του κέντρου  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης προσφύγων " Ιόλαος"  για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Μέθοδοι και τεχνικές συμβουλευτικής για τους συμβούλους απασχόλησης που σκοπό έχουν την καλύτερη συνεργασία με τους επωφελούμενους των υπηρεσιών τους.

Έρευνα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων , η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης "ECRE, Task Force on Integration". Η έρευνα έχει βασιστεί στις αντιλήψεις των ίδιων των προσφύγων σχετικά με την κοινωνική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία, όπως και στην άποψη τους για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι ΜΚΟ.

Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1998 σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και ΕυρωπαΪκού Οικονομικού Δικαίου με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με θέμα την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα.

Η παρούσα μελέτη αφορά την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στις συγκεκριμένες χώρες κατά το διάστημα Ιουλίου 1998 - Ιανουαρίου 2000.

Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα προέλευσης, τον βαθμό παραβίασεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση των μειονοτήτων σε κάθε μία από τις παραπάνω χώρες.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322