Μεθοδολογικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς εκπαίδευσης που σκοπό έχει την ομαλή σχολική ένταξη μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων "Νέα Προοπτική" που υλοποιείται σε συνεργασία του ΕΣΠ με τον Οργανισμό Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου.

Οδηγός του ΕΣΠ σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων. Έχει τις πιο κοινές ερωτήσεις που μπορεί να έχει ένας πρόσφυγας, τα δικαιώματά του και τι χαρτιά χρειάζεται να προσκομίσει σε κάθε περίπτωση. Κείμενο στα αγγλικά, στα αραβικά και στα φαρσί.

Ενημερωτικό φυλλαδίου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες σχετικά με την ταυτότητα και τις δράσεις του. 

Φυλλάδιο που παρουσιάζει τον ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να βοηθήσει.

 

Σκοπός της έρευνας είναι στην υπάρχουσα νομοθεσία περί ασύλου να εντοπίσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές που αναφέρονται στα ασυνόδευτα παιδιά. Οι χώρες που παίρνουν μέρος στην έρευνα είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία. Μέρος της έρευνας χρηματοδοτείται από την ERF Community Actions 2005.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ERF Community Actions, έχει σκοπό την ανάπτυξη κέντρων με θέμα την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρουσιάζει τα κέντρα που δημιουργήθηκαν στις χώρες που έλαβαν μέρος, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τις δραστηριότητες τους.

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται για την διαδικασία χορήγησης ασύλου. Εξετάζεται το θέμα της ένταξης, της απασχόλησης και της στέγασης των προσφύγων. Υπάρχει λίστα με όλα τα κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα.

Αληθινές ιστορίες προσφύγων, οι οποίοι εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έφυγαν από τις χώρες τους και πως είναι τώρα η ζωή τους στην Ελλάδα.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322