Do the human right thing - Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

 

 Φορέας υλοποίησης:

 

Εταίροι:

 

Στόχοι:
Το  έργο αποσκοπεί στη συστηματική ανάδειξη των προβλημάτων, που αφορούν τη στέγαση, την υγεία και την απασχόληση των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, και τη στοχευμένη υποστήριξη της επίλυσής τους, μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων δράσεων με πολλαπλές ομάδες στόχους, που περιλαμβάνει εποπτεία, συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς και εκπαιδεύσεις.
 
Δραστηριότητες:
Οι εταίροι θα αναλάβουν τη σύνταξη αναφορών ως προς την πρόσβαση προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία σε ανθρώπινα δικαιώματα, προχωρώντας σε προτάσεις πολιτικής και άσκηση συστηματικής συνηγορίας στους φορείς λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
 
Το ευρύ κοινό θα ενημερώνεται τακτικά μέσω της ψηφιακής καμπάνιας ευαισθητοποίησης που θα υλοποιηθεί και την Popaganda.
 
Πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία θα λαμβάνουν ενημέρωση μέσω ειδικών βίντεο, που θα παραχθούν.
 

Τέλος, φοιτήτριες/τές δημοσιογραφίας και δημόσιοι λειτουργοί θα εκπαιδευτούν πάνω σε ζητήματα σχετικά με τους τρεις άξονες δικαιωμάτων, ενώ θα διενεργηθούν εργαστήρια με ασυνόδευτα παιδιά.

 

Το έργο  “Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και εταίρους το Κέντρο Διοτίμα, την International Rescue Committee Hellas (IRC) και την Popaganda.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

 

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ: 

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. 

  

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.orgwww.eeagrants.gr & www.norwaygrants.org. 

  

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη: 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. 

  

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. 

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr 

  

Σχετικά με το SolidarityNow: 

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες : www.solidaritynow.org/ 


 
Στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, Ηρα Παπαδοπούλου, i.papadopoulou[at] gcr.gr, 210 3800990

 
 
 

Ενημερωτικά βίντεο για την πρόσβαση στην εργασία και τις υπηρεσίες υγείας

04/08/2022

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας; Έχω δικαίωμα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας;

Στο πλαίσιο του έργου «Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων», η International Rescue Committee Hellas (IRC) και η Global Girl Media Greece δημιούργησαν μία σειρά βίντεο σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ουρντού, Αραβικά και Φαρσί).

Μπορώ να εργαστώ στην Ελλάδα; Ποια χαρτιά χρειάζομαι για να εργαστώ;

Στο πλαίσιο του έργου «Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων», η International Rescue Committee Hellas (IRC) και η Global Girl Media Greece δημιούργησαν μία σειρά βίντεο σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ουρντού, Αραβικά και Φαρσί).

Ψηφιακή καμπάνια

22/07/2022

Στο πλαίσιο του έργου “Do the human right thing Υψώνουμε  τη  Φωνή  μας  για  τα  Δικαιώματα  των  Προσφύγων ”, το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποίησε την ομώνυμη ψηφιακή καμπάνια για την περίοδο Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022 σε Facebook, Instagram, LinkedIn,Twitter καιTikTok.

Η καμπάνια απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε όλες/ους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την Κοινωνία των Πολιτών, φορείς και οργανώσεις.

Eπιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και ενημερώσει για τις παραβιάσεις αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/ουσών ασύλου. 

Στην καμπάνια δίνουμε το μικρόφωνο στους ίδιους τους ανθρώπους σε κίνηση για να μας μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Με κεντρικό σύνθημα “Spread our voice”, σε καλούμε να αναλάβεις και εσύ δράση. Προάσπισε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων σε κίνηση. Ύψωσε τη φωνή σου για την ουσιαστική εφαρμογή τους για όλους τους ανθρώπους.

Δες και μοιράσου την καμπάνια στους παρακάτω συνδέσμους:

https://diotima.org.gr/do-the-human-right-thing.html

https://diotima.org.gr/do-the-human-right-thing-en.html

«Ροές Ανθρώπων, Ροές Ιστορίας»

13/07/2022
Το βίντεο «Ροές Ανθρώπων, Ροές Ιστορίας» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Do the right human thing” με σκοπό να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός πληθυσμός αλλά και η αναγκαιότητα της ένταξης. 
 
Συνιστά μια χαρτογράφηση επώδυνων οπτικών αποτυπωμάτων της πρόσφατης προσφυγικής μνήμης από τη Λέσβο μέχρι την Αθήνα, μαζί με τις βιωματικές αφηγήσεις δύο γυναικών προσφυγισσών σ’ έναν συγκερασμό αγωνίας μα και αγώνα για μια καινούργια ζωή.
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322