Με κοινή αναφορά τους σχετικά με τις πρακτικές των παράνομων επαναπροωθήσεων απαντούν 6 οργανώσεις στην πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών.

Στην αναφορά που απεστάλη χθες 1η Φεβρουαρίου 2021 οι υπογράφουσες οργανώσεις ΑΡΣΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ, HUMAN RIGHTS 360, REFUGEE SUPPORT AEGEAN, αναφέρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με το φαινόμενο που αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό από τον Μάρτιο του 2020 και συνιστά άμεση παραβίαση του ελληνικού, περιφερειακού και διεθνούς δικαίου.

Οι οργανώσεις σημειώνουν επίσης ότι η Ελλάδα δεν διεξήγαγε ποτέ αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τους πολυάριθμους ισχυρισμούς, εκθέσεις, μαρτυρίες και ποινικές καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις, ούτε στο επίπεδο του δικαστικού συστήματος ούτε στο επίπεδο Ανεξάρτητων Αρχών ή μηχανισμών.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Διαβάστε τις απαντήσεις του ΕΣΠ στο ερωτηματολόγιο για την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή εδώ

Διαβάστε τις παρατηρήσεις του ΕΣΠ για την υπόθεση MSS ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ

Σελίδα 1 από 2
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα