Σχόλια του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες επί της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων

01.02.22
To Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες (ΕΣΠ) δημοσιεύει σήμερα 1.2.22 τα σχόλιά του επί της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο πλαίσιο της σχετικής, δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, στην οποία και συμμετείχε.
 
Με αφορμή και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΕΣΠ καταρχήν καλωσορίζει την έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία αφενός έλλειπε, αφετέρου έρχεται να καλύψει ουσιαστικά το πλαίσιο προστασίας της πλέον ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας. Η σημαντική δουλειά που έγινε στο πλαίσιο της προεργασίας για την κατάρτιση της Στρατηγικής αντανακλάται στο ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου, ενώ σημαντική είναι και η διαπίστωση των μέχρι σήμερα αδύνατων ή ελλειπόντων σημείων.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠ προσβλέπει η έκδοση της Στρατηγικής να αποτελέσει το εφαλτήριο για την εφεξής ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων και τη διασφάλιση της προστασίας τους, με πλήρη σεβασμό στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντός τους.
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα