Πείνα στην Ευρώπη

23.05.23

Η Έκθεση «Πείνα στην Ευρώπη: μια ανάλυση της επισιτιστικής ανασφάλειας που βιώνουν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες και άνθρωποι ‘’χωρίς χαρτιά’’ στην Ελλάδα», αποτυπώνει τα συμπεράσματα και τις προκλήσεις της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την επισιτιστική ανασφάλεια με την οποία έρχονται αντιμέτωποι στην Ελλάδα πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες και άνθρωποι ‘’χωρίς χαρτιά’’, τα οποία αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος Food For All («Φαγητό για Όλους») του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών και της οργάνωσης INTERSOS HELLAS «Μια κοινοτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην ενδοχώρα», που υποστηρίζεται από το Stichting Vluchteling – SV (Ολλανδικό Ίδρυμα Προσφύγων). Επιπρόσθετα, με τη συμβολή της HIAS Ελλάδος και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), επιχειρείται μια εις βάθος και βασισμένη σε στοιχεία ανάλυση των πολιτικών και νομοθετικών εμποδίων που συναντώνται στην ελληνική νομοθεσία.

H Έκθεση, πέρα της ποιοτικής και της ποσοτικής διάστασης που αναλύει, αποσκοπεί στην υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων για την κάλυψη βασικών αναγκών και εν τέλει την επιδίωξη αποτελεσματικής ένταξης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Έκθεση παρουσιάζει την κατάσταση σε σχέση με τις κύριες προβλέψεις και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και ορισμένες ενδεικτικές καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με στόχο την ανάδειξη και σύγκριση πολιτικών σχεδιασμών και των σχετικών αποτελεσμάτων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο διατίθεται προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα κατάλληλο προς χρήση πλαίσιο αναφοράς, προκειμένου να προχωρήσουν στην τροποποίηση των σχετικών δημοσίων πολιτικών.

Η Έκθεση αυτή, απέχει μακράν από το να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής εργαλειοποίησης, αποσκοπεί να καταγράψει την έκταση του φαινομένου της επισιτιστικής ανασφάλειας και ταυτόχρονα να σκιαγραφήσει το προφίλ εκείνων των ατόμων που, λόγω υψηλής ευαλωτότητας, βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας αποστέρησης. Το παραπάνω καθίσταται ιδιαίτερα ανησυχητικό αν λάβουμε υπόψη τα πρόσφατα υψηλά ποσοστά του πληθωρισμού, των οποίων η αρνητική επίπτωση λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στα πιο ευάλωτα πληθυσμιακά στρώματα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το πρόγραμμα’’ Φαγητό για Όλους’’ είχε σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών των πλέον εκτεθειμένων σε συνθήκες αποστέρησης πληθυσμιακών ομάδων. Ωστόσο, ήδη από νωρίς, κατέστη ξεκάθαρο ότι οι διανομές φαγητού δεν θα ήταν σε θέση να καλύψουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ένα στοιχείο που μας βοηθάει να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος είναι η σταθερή αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που μπαίνουν σε λίστα αναμονής, ο οποίος έχει τετραπλασιαστεί από τον αρχικά προγραμματισμένο αριθμό ένα χρόνο μετά την υλοποίηση του προγράμματος.

Διαβάστε τη συνοπτική παρουσίαση εδώ

Η πλήρης έκθεση θα είναι σύντομα διαθέσιμη

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα