Σάμος - Ιούλιος 2011

Σάμος - Ιούλιος 2011
Download attachments:
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα