Κομοτηνή & Ξάνθη - Αύγουστος 2012

Κομοτηνή & Ξάνθη - Αύγουστος 2012
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα