Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: Για μια ζωή δίχως φόβο διωχμού

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: Για μια ζωή δίχως φόβο διωχμού

Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

 

Συγγραφέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Download attachments:
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322