Καβάλα - Φεβρουάριος 2016

Καβάλα - Φεβρουάριος 2016

 

Download attachments:
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322