ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΠ

Πέρα από τις άμεσα παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενούς του, το ΕΣΠ δραστηριοποιείται στην έρευνα, την εκπόνηση και τη δημοσίευση μελετών σχετικά με το χώρο του ασύλου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.

ΒΙΒΛΙΟ

«Διοικητική Κράτηση Αλλοδαπών:

Διεθνής νομοθεσία και εθνική πρακτική»

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 25 χρόνων δράσης του στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, και η Διεθνής Επιτροπή Νομικών, διοργάνωσαν με επιτυχία  διεθνές συνέδριο στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2014 για την «Διοικητική Κράτηση των Αλλοδαπών - Διεθνής νομοθεσία και εθνική πρακτική», στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το βιβλίο «Διοικητική Κράτηση Αλλοδαπών: Διεθνής νομοθεσία και εθνική πρακτική» αποτελεί καρπό του εν λόγω συνεδρίου και περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτό, με την επιμέλεια του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Access to Protection: a Human Right

The  Country Report of Greece

INTRODUCTION.

 

This report refers to the national legislation and the practices of the Greek Administration regarding the border controls and the procedure of asylum in the borders, as well as the access to the asylum procedure in areas far from the borders, where Greece exercises its extrajudicial authority. The above have been studied under the light of the Hirsi Jamaa and others versus Italy decision, which has been resolved by the European Court of Human Rights, and the obligations which imposes to the Members States such decision.

Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Η νέα, οκτασέλιδη παρουσίαση των δράσεων του ΕΣΠ, ειδικά σχεδιασμένη για τις ενέργειες εύρεσης ιδιωτικών και εταιρικών πόρων.

Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για την ταυτότητα και τις δράσεις του στα αγγλικά.

Σελίδα 1 από 11
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322