Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Το ΕΣΠ έχει αναπτύξει και συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας την ανάγκη για επιστημονική τεκμηρίωση και έρευνα, ενημερώνοντας, εκπαιδεύοντας σε ευρύτερα θέματα δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας και την οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και εστιασμένων εκπαιδεύσεων.

 

Title Description Download
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322