Ετήσιες Αναφορές

Κάθε χρόνο, το ΕΣΠ δημοσιεύει τον απολογισμό των δράσεών του υπό μορφή έκθεσης πεπραγμένων. Διάβασέ την για να κατανοήσεις καλύτερα το έργο μας, αλλά και για να μάθεις πρακτικά τι αποτελέσματα παρουσιάζουν οι προσπάθειες των ανθρώπων (δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, εθελοντές, κ.ά.) που δραστηριοποιούνται για την προώθηση των δικαιωμάτων, για την ένταξη στην τοπική κοινωνία καθώς και για την προστασία των αιτούντων άσυλο και προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

2023

2023

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2023

2022

2022

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2022

2021

2021

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2021

2020

2020

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2020

2019

2019

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2019

2018

2018

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2018

2017

2017

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2017

2016

2016

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2016

2015

2015

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2015

2014

2014

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2014

2013

2013

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2013

2012

2012

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2012

2011

2011

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2011

2010

2010

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2010

2009

2009

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2009

2008

2008

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2008

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322