Υπηρεσία αρχικής υποδοχής και διερμηνείας

Το ΕΣΠ, γνωρίζοντας τη σημασία ενός καλού συστήματος υποδοχής που θα συμβάλλει στη δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου και την άμεση κοινωνική στήριξη των προσφύγων, συγκρότησε την Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας, η οποία αποτελείται από έναν συντονιστή και δύο υποσυντονιστές, δύο πολιτικούς επιστήμονες, δύο υπαλλήλους υποδοχής και σαράντα οκτώ διερμηνείς, ως διαπολιτισμικούς μεσολαβητές.  

Η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας του ΕΣΠ αναλαμβάνει την πρώτη επαφή με τους εξυπηρετούμενούς μας. Οι διερμηνείς, μεταφέροντας τα κοινωνικά-ιστορικά-πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση, συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ενώ επίσης συμμετέχουν στις επισκέψεις σε κρατητήρια, δικαστήρια, νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων κλπ, για να διευκολύνουν τη πρόσβαση των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ σε υπηρεσίες και αγαθά. Οι διερμηνείς μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εκτός από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη και τη Λέρο.

Αποτελώντας τον πρώτο σταθμό των ανθρώπων που ζητούν την υποστήριξη του ΕΣΠ, η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας αναλαμβάνει την άμεση εξυπηρέτησή τους και τον εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία ασύλου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κάλυψη του κενού που δημιουργείται από τις ελλείψεις των Κρατικών δομών Υποδοχής. Επιπλέον, οι εξυπηρετούμενοι λαμβάνουν πρωταρχική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους ενώ παράλληλα, η Υπηρεσία προβαίνει στις εκάστοτε απαραίτητες ενέργειες, όπως, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη του αιτήματος ασύλου, την παρέμβαση για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και την προσφυγή κατά πρώτης απορριπτικής απόφασης.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας εντάσσονται τα παρακάτω:

  • Εντοπισμός του προφίλ του πρόσφυγα (screening) και κάλυψη των άμεσων αναγκών των αιτούντων άσυλο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οργάνωσης, στις διαδικασίες για την παροχή διεθνούς προστασίας.
  • Εξασφάλιση δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των αιτούντων άσυλο/προσφύγων και των άλλων Υπηρεσιών της οργάνωσης, προκειμένου να παρασχεθεί στους πρώτους η ζητούμενη και αναγκαία νομική και κοινωνική βοήθεια.
  • Ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
  • Μέσω της καθημερινής και άμεσης εξυπηρέτησης των νεοαφιχθέντων, συμβάλλει στην ουσιαστική πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά.

Όσον αφορά στα κοινωνικά θέματα των εξυπηρετούμενων, οι ανάγκες και τα αιτήματά τους αφορούν κυρίως στη στέγαση και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς επίσης και την στήριξη των ειδικών ομάδων όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα διακίνησης, θύματα βασανιστηρίων και ρατσιστικής βίας καθώς επίσης τα άτομα με ψυχολογικά προβλήματα τα οποία εξυπηρετήθηκαν από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΕΣΠ.

Η επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και εξυπηρετούμενων εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση για τις γλώσσες Νταρί, Φαρσί, Γαλλικά, Αραβικά, Κινέζικα, Παστού, Ουρντού, Μπάγκλα, Κουρδικά, Λιγκάλα, Σουαχίλι, Κικόγκο, Τσιλούμπα, Σομάλι, Ρώσικα, Τουρκικά, ενώ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών καλούνται έκτακτοι διερμηνείς για τις γλώσσες Αμχαρίκ, Πουλάρ, Ουλόφ, Μαλίνκε, Τιγκρίνια.

Τέλος, σημαντικός αριθμός φοιτητών από διάφορα ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον χώρο του ασύλου και να εξοικειωθούν με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του ΕΣΠ.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019