ΚΛΑΘ_120523

12.05.23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 120523

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Κοινωνική/ος Λειτουργός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Κοινωνικής/ού Λειτουργού για την περιοχή της Αθήνας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η θέση θα αναφέρεται στην Υποσυντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Σ.Π.

 

 

Αρμοδιότητες

 

 • Αναλαμβάνει την υποστήριξη θυμάτων βασανιστηρίων, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα του έργου.
 • Συμμετέχει στην εκτίμηση αναγκών και προσδιορισμού, λαμβάνει πλήρες κοινωνικό ιστορικό, καταρτίζει πλάνο εξατομικευμένης παρέμβασης και ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης των υποθέσεων.   
 • Υποχρεούται στην τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου σχετικά με τις αναληφθείσες υποθέσεις.
 • Παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΠ συμβουλευτικής ,απασχόλησης, ένταξης όπου κρίνεται απαραίτητο. Συνεργάζεται με άλλους παρόχους υπηρεσιών για επιπλέον ανάγκες στέγασης, σίτισης ,υγείας κλπ
 • Συνοδεύει εάν χρειάζεται εξυπηρετούμενους σε φορείς υγείας ή για  άλλες διοικητικές ενέργειες.
 • Υποβάλει αναφορές προόδου υλοποίησης του προγράμματος στα αγγλικά και στατιστικών στον Υπεύθυνο/η του έργου.
 • Διατηρεί τακτική επικοινωνία με την υποσυντονίστρια και ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεων και τις τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να υπάρξουν.
 • Συμμετέχει στις τακτικές συναντήσεις των ομάδων της ΚΥ και στα σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού

 

 

Απαραίτητα προσόντα

 

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας.
 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας στην κοινωνική εργασία σε προσφυγικό πληθυσμό και εμπειρία στην διαχείριση ευάλωτων περιπτώσεων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Αρίστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και εφαρμογών (MS Office, Word, Excel, Internet, PPT,).

 

 

Επιθυμητά προσόντα

 

 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο εργασίας
 • Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικών)

 

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΚΛΑΘ_120523

 

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους.

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  11/06/23 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα