ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα