2022

2022

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2022

Tο ΕΣΠ συνέχισε κι αυτή τη χρονιά, σε ένα συνεχώς περιοριστικό πλαίσιο, να παρέχει νομική και ψυχοκοινωνικής υποστήριξη και να υπερασπίζει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων παντού στη χώρα, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σημαντικές επίσης υπήρξαν οι επιτυχίες οικογενειακών επανενώσεων προσφύγων με τις οικογένειές τους στη χώρα, μέσω των παρεμβάσεων του ΕΣΠ, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης παρέμβασης. Τα δύο
Κέντρα Ένταξης (ILCs) που διατηρεί το ΕΣΠ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Helios, που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ο οποίος λαμβάνει απευθείας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με εταίρους, συνέχισαν και το 2022 να συνεισφέρουν στην εκμάθηση γλώσσας και την ανεύρεση στέγης σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, όσο και για πρώτη φορά και σε Ουκρανούς δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Η Πυξίδα ως το διαπολιτισμικό κέντρο
ένταξης του ΕΣΠ, συνέχισε και αυτή τη χρονιά να αποτελεί τόπο συνάντησης των προσφύγων, όπου τους παρέχεται υποβοήθηση στην πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση, όσο και μαθήματα γλωσσών και άλλες δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το ΕΣΠ συνέχισε να δίνει βαρύτητα στα προγράμματα εργασιακής συμβουλευτικής και μεσολάβησης για εξεύρεση εργασίας, μόνης ικανής να επιφέρει την ένταξη ενός μικρού, πλην όμως σημαντικού αριθμού προσφύγων.

Download attachments:
More in this category: « 2021
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322