Συμμετοχή του ΕΣΠ στο συνέδριο του International Council for Volunteer Agencies (ICVA)

21.03.18

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συμμετέχει, με εκπρόσωπο, στο ετήσιο συνέδριο και την 17η Γενική Συνέλευση του International Council for Volunteer Agencies (ICVA), κατά το διάστημα 20-23/3/2018, στη Γενεύη, όπου συζητείται ο «τριπλός σύνδεσμος» μεταξύ της ανθρωπιστικής δράσης, της ανάπτυξης και της ειρήνης. Σήμερα, οι οργανώσεις εξέφρασαν τις ιδέες και τις δεσμεύσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής του ICVA για την περίοδο 2019-2021 και εξέλεξαν τα 9 μέλη που θα το κατευθύνουν τα επόμενα χρόνια.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα