Στρογγυλή Τράπεζα: «Καθορισμός Βιώσιμων Λύσεων για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους»

24.12.15

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), σε συνεργασία με το Irish Refugee Council (IRC) και 7 Ευρωπαϊκές ΜΚΟ, υλοποιεί πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών, τον καθορισμό και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρώπη.

 Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, το ΕΣΠ, διοργανώνει την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 (10:00 -13.00) στο ξενοδοχείο «TITANIA» (Πανεπιστημίου 52),  Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Καθορισμός Βιώσιμων  Λύσεων  για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους».   

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η ομότιτλη έκθεση που αφορά στην Ελλάδα καθώς και ένας διεπιστημονικός μοντέλο/οδηγός «tool kit» που περιλαμβάνει τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης για τον καθορισμό των βιώσιμων λύσεων. Η έκθεση έχει στόχο να παρουσιάσει το υφιστάμενο στην Ελλάδα καθεστώς και να αναδείξει διαδικασίες που ακολουθούνται προς την κατεύθυνση των βιώσιμων λύσεων για τα ασυνόδευτα παιδιά, με γνώμονα πάντα το βέλτιστο συμφέρον τους. Θα ακολουθήσει  ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνωμόνων.

Συντονιστής του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το Ιρλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το ΕΣΠ και έξι ευρωπαϊκές ΜΚΟ από χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Κύπρος, Σλοβακία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα. Συμμετείχαν μέλη του Προγράμματος Αποχωρισμένων Παιδιών στην Ευρώπη (SCEP), τα οποία συνεισέφεραν στην διαμόρφωση των πεδίων της έρευνας.

Για την εκπόνηση της εθνικής έκθεσης συστάθηκε Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών, κυβερνητικών και μη, καθώς και με 11 ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας φιλοξενούνταν στο κέντρο υποδοχής του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων στην Αθήνα. 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα