Newsletter Μάρτιος 2015

09.03.15

Το ΕΣΠ καλωσόρισε το 2015 με πολλές νέες πρωτοβουλίες. Απολογούμαστε για την μικρή καθυστέρηση των newsletters και θα θέλαμε, με αυτό το πρώτο newsletter του 2015, να σας πληροφορήσουμε για όλα τα νέα προγράμματα, που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέσα στο τρέχον έτος. Όπως ίσως γνωρίζετε, για πρώτη φορά το ΕΣΠ δεν μπορεί να υπολογίζει, για τη συνέχιση των δράσεών του, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ ή ERF), που αποτελούσε τον κυριότερο ίσως πυλώνα χρηματοδότησής του επί σειρά ετών. Οι δράσεις του ΕΤΠ έχουν ήδη ολοκληρωθεί για το ΕΣΠ ή ολοκληρώνονται στο τέλος του Μαρτίου του 2015.

 

Διεκδικήσαμε, ωστόσο, και καταφέραμε να εγκριθούν νέες χρηματοδοτήσεις από διαφορετικές πλέον πηγές, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας. Θεωρούμε, λοιπόν, απαραίτητο να προβούμε σε μια συνοπτική παρουσίαση και επισκόπηση των δράσεων και των νέων προγραμμάτων μας. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε μαζί τα νέα εγχειρήματά μας που ευδοκίμησαν με τη νέα χρονιά, κατόπιν πολλών μηνών εργασίας του προσωπικού μας. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται και ελπίζουμε να σας ανακοινώσουμε σύντομα και νέα προγράμματα, την υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει το ΕΣΠ μέσα στο 2015.

Έτσι, το συγκεκριμένο newsletter σας παραπέμπει στην σύντομη παρουσίαση των νέων προγραμμάτων του 2015, που μπορείτε να βρείτε εδώ. Συνολικά, αναφέρουμε ότι μέσα στο 2015 τρέχουν:

 • 10 νέα προγράμματα
 • 4 συνεχιζόμενα προγράμματα
 • 2 προγράμματα προς ολοκλήρωση

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα 10 νέα προγράμματα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους χρηματοδότες μας, χάρη στους οποίους συνεχίζεται το έργο μας. Μαζί με νέους και παλιούς συνεργάτες, προσδοκούμε μια δημιουργική χρονιά, που θα κάνει την καθημερινότητα, αλλά και το μέλλον των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ λίγο καλύτερο.

10 Νέα Προγράμματα-2015

 • Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους
 • Provision of Legal Assistance to Persons in need of international protection found in detention
 • Information on integration to beneficiaries of international protection through the operation of an One stop shop Information Centre
 • Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning (Experience Crime) 
 • Monitoring of Entry Points, Asylum and Reception Conditions and Procedures for Refugees in Greece
 • Υποδοχή Νεοαφιχθέντων Αιτούντων Άσυλο
 • Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων
 • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ: Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα
 • Sigrid Rausing Trust Grant
 • Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων 

4 Συνεχιζόμενα Προγράμματα

 • Κέντρο υποδοχής ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας
 • Καλές πρακτικές στην διαπίστωση και εφαρμογή διαρκών και μόνιμων λύσεων για παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους 
 • Βάση Δεδομένων Ασύλου/Asylum Information Database (AIDA)
 • Office in Thessaloniki

2 Προγράμματα προς Ολοκλήρωση

 • Νομική Συνδρομή σε αιτούντες άσυλο και σε άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας – Δράση 1.Α.3
 • Δημιουργώντας Εναλλακτικές στην Κράτηση στην Ευρώπη μια Πραγματικότητα μέσω Ανταλλαγής, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης

Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση!

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322