Να τερματιστεί άμεσα η κράτηση των ασυνόδευτων  παιδιών στην Ελλάδα

22.02.19

Ανακοίνωση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής για τα ασυνόδευτα παιδιά

Αθήνα, 22, Φεβρουαρίου 2019—Στις αρχές της εβδομάδας, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ.Βίτσας, σε σχετικές δηλώσεις του στις Βρυξέλλες,[1] ανέφερε ότι στην Ελλάδα δεν κρατούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ειδικότερα, ανέφερε πως 2.000 διαμένουν σε δομές φιλοξενίας, 1.000 σε ξενοδοχεία, ένας αδιευκρίνιστος αριθμός σε safe zones και, πάντως, κανένας δεν κρατείται. Τα ίδια στοιχεία παρέθεσε ο Υπουργός και σήμερα, Παρασκευή, κατά τη διάρκεια διημέρου συνεδρίου που διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Δεδομένης της απόκλισης των παραπάνω αναφορών από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και, έχοντας πλήρη γνώση της κατάστασης, καθώς το ΕΣΠ παρέχει δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική συνδρομή σε ανήλικους κρατούμενους, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο σύνολο των 3.708 ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην Ελλάδα έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2019, μόλις 1.728 διέμεναν σε τυπικές δομές φιλοξενίας ανηλίκων, εκ των οποίων 943 σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας,[2]  ενώ 785 σε μεταβατικές δομές προσωρινής φιλοξενίας (safe zones και ξενοδοχεία).[3] Λιγότεροι από τους μισούς, δηλαδή.

Ως προς το υπόλοιπο των 1.980 ασυνόδευτων παιδιών, 82 βρίσκονταν σε προστατευτική φύλαξη –δηλαδή κράτηση–, 705 στις πολλαπλώς καταγεγραμμένες, απολύτως ακατάλληλες, συνθήκες των Kέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου ή σε κράτηση στο κλειστό ΚΥΤ Ορεστιάδας, και 142 σε Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας. Παράλληλα, 607 υπολογίζεται πως παρέμεναν άστεγα, 270 σε άτυπη στέγαση/φιλοξενία και για 174 ο τόπος διαμονής τους  παρέμενε άγνωστος.

Την συνέχιση της πρακτικής της κράτησης ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα επιβεβαιώνει άλλωστε και η μόλις πριν λίγες ημέρες δημοσιευθείσα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT). Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή, αφού υπενθυμίζει προηγούμενες συστάσεις της για τον τερματισμό της κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, εκ νέου επισημαίνει, ότι, παρά τις δεσμεύσεις, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σημαντικά.[4] 

Καθώς η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας, με βάση το εθνικό δίκαιο και τις διεθνείς της δεσμεύσεις, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, καλεί τις ελληνικές αρχές να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να θέσουν άμεσα τέρμα στην πρακτική της κράτησης ασυνόδευτων παιδιών, όπως και οικογενειών με ανήλικα παιδιά, να απαγορεύσουν στο νόμο τη δυνατότητα κράτησης ανηλίκων παιδιών για λόγους εφαρμογής της νομοθεσίας περί ασύλου και μετανάστευσης  και να λάβουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους.   

Η παραπάνω παρέμβαση υλοποιείται με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Provision of Legal and Social Assistance to Refugees and Asylum Seekers: GRC01/2019/0000000197/000).


[1] Ενδεικτικά: https://gr.euronews.com/2019/02/19/dimitris-vitsas-oute-se-safe-zone-asynodeutoi-anilikoi-prosfyges

[2] 923 σε ξενώνες και 20 σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης

[3] Συγκεκριμένα, 260 σε safe zones και 525 σε ξενοδοχεία

[4] Council of Europe: Committee for the Prevention of Torture, Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 19 April 2018, 19 February 2019, CPT/Inf (2019) 4, https://rm.coe.int/1680930c9a, 122.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322