ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 & 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

To Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας «Από τη διαχείριση κρίσεων, στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις» από το MHPSS sub-working group της Αττικής και το IASC Reference Group στις 3 & 4 Ιουνίου 2019 στο αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ Άλκης Αργυριάδης (Πανεπιστημίου 30).

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στον χώρο της ψυχικής υγείας για την προαγωγή της κοινοτικής ψυχιατρικής και την αντιμετώπιση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την έναρξη του συνεδρίου θα παρουσιαστεί η ελληνική έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών της Inter-Agency Standing Committee (IASC) για την οργάνωση υπηρεσιών ψυχική υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε συνθήκες διαχείρισης κρίσεων.

Τέσσερα ειδικά θεματικά τραπέζια μεταξύ έμπειρων επαγγελματιών και ειδικών ψυχικής υγείας θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν ζητήματα που αφορούν τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

Τέλος, ένα στρογγυλό τραπέζι αφιερωμένο στην πρόσφατη καταστροφή στο Μάτι θα επιχειρήσει να καλύψει το φάσμα ανάμεσα στην διαχείριση κρίσεων, τα συστήματα πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης, την συμμετοχή της κοινότητας στις υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και την συνεργασία και το συντονισμό των φορέων σε καταστάσεις κρίσεων.

Για εγγραφές καθώς και για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, δείτε το πρόγραμμα και την πρόσκληση στα αγγλικά

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019