Η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί την Ελλάδα να μεταρρυθμίσει το σύστημα διοικητικής κράτησης προσφύγων και μεταναστών και να σταματήσει τις επαναπροωθήσεις

«Tα στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι μετανάστες επαναπροωθούνται από το ποτάμι του Έβρου στην Τουρκία, μετά από κράτηση μερικών ωρών, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καμία εκ των θεμελιωδών εγγυήσεων, από Έλληνες αξιωματούχους (Greek officers) που ενεργούν υπό την επίσημη ιδιότητα τους είναι αξιόπιστα. Η ευθύνη είναι τώρα στις Ελληνικές Αρχές να διασφαλίσουν ότι αυτή η πρακτική θα τερματιστεί άπαξ και δια παντός. Περαιτέρω η Επιτροπή εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με αξιόπιστες καταγγελίες που αφορούν ενέργειες της Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμποδίζουν βάρκες μεταναστών να φθάσουν σε οποιοδήποτε Ελληνικό νησί ή επανεπιβιβάζουν αυτούς σε άλλες βάρκες και στη συνέχεια τους απωθούν σε Τουρκικά χωρικά ύδατα»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Έκθεση σε συνέχεια της επίσκεψης στην Ελλάδα (13-17 Μαρτίου 2020), παρ. 57-59.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα[1] σχετικά με ad hoc επίσκεψη στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) καλεί για άλλη μια φορά τις ελληνικές αρχές να αλλάξουν την προσέγγισή τους για την διοικητική κράτηση προσφύγων και μεταναστών και να διασφαλίσουν ότι πρόσφυγες και μετανάστες δεν στερούνται την ελευθερία τους και αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Επαναλαμβάνει δε την σύσταση της οι ελληνικές αρχές να ενεργήσουν προκειμένου να αποτρέψουν πρακτικές επαναπροωθήσεων.

Στην έκθεση, η ΕΠΒ αναγνωρίζει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές στην αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα και ότι απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, αυτό δεν μπορεί να απαλλάξει το ελληνικό κράτος από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή διαπιστώνει για ακόμη μια φορά απολύτως ακατάλληλες συνθήκες κράτησης πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες σε ορισμένες εγκαταστάσεις «θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση», την κράτηση οικογενειών με παιδιά, ασυνόδευτων παιδιών και χωρισμένων από τους γονείς τους παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων (με σωματική ή ψυχική ασθένεια, ή εγκύων) σε «άθλιες συνθήκες, χωρίς κατάλληλη υποστήριξη» και την απουσία βασικών εγγυήσεων για τους κρατούμενους πολίτες τρίτων χωρών (ενημέρωση, διερμηνεία, πρόσβαση σε νομική συνδρομή).

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η ΕΠΒ έλαβε και πάλι συνεκτικές και αξιόπιστες καταγγελίες επαναπροωθήσεων μεταναστών από τον ποταμό Έβρο στην Τουρκία και επιπλέον έναν αριθμό συνεκτικών και αξιόπιστων καταγγελιών ενεργειών αποτροπής από το Ελληνικό Λιμενικό και καλεί τις ελληνικές αρχές να ενεργήσουν άμεσα για την αποτροπή τέτοιων πρακτικών. Παρά τις συγκεκριμένες αναφορές και συστάσεις της ΕΠΒ, στην απάντηση τους στην Επιτροπή οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι η αναφερόμενη πρακτική επαναπροωθήσεων είναι «μη τεκμηριωμένη και απολύτως εσφαλμένη» και ότι «καμία καταγγελία ή στοιχείο δεν έχει έρθει σε γνώση τους σχετικά με αυτή».[2]

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) έχει επανειλημμένως καταγράψει την αδιάκριτη, συστηματική και παρατεταμένη επιβολή του μέτρου της διοικητικής κράτησης σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων άσυλο που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου[3] για τον τερματισμό της κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα, και αναμένει την άμεση νομοθετική κατοχύρωση της απαγόρευσης της κράτησης παιδιών για μεταναστευτικούς λόγους. Καλεί επιπλέον τις Ελληνικές Αρχές να συμμορφωθούν άμεσα με τις συστάσεις της ΕΠΒ και να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγιση τους για την κράτηση πολιτών τρίτων χωρών.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τέλος, υπενθυμίζοντας τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών για πρακτικές επαναπροωθήσεων στα ελληνικά σύνορα, στις οποίες προστίθεται σήμερα η Έκθεση της ΕΠΒ, καλεί τις ελληνικές αρχές να εξετάσουν με τρόπο αποτελεσματικό τις αναφορές αυτές και να συμμορφωθούν άμεσα με τις συστάσεις των διεθνών οργάνων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ΕΠΒ.


[1] https://tinyurl.com/yy6k832g

[2] https://rm.coe.int/1680a06a87  σελ. 20.

[3] https://tinyurl.com/y6c7npvg

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021