Ενημέρωση εξελίξεων σχετικά με το Δελτίο Τύπου 11.01.21 από την ομάδα εργασίας Legal Αid Working Group Lesvos

16.01.21

Η από 11.01.2021 αναφορά της ομάδας εργασίας Legal Αid Working Group αναφορικά με την μη παροχή της εκ του νόμου προβλεπόμενης δωρεάν νομικής συνδρομής στον β’ βαθμό οδήγησε στην άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου [ΠΓΑ], επισημαίνοντας ότι η επίδοση πρωτοβάθμιων απορριπτικών αποφάσεων χωρίς την παροχή  νομικής συνδρομής θέτει σε κίνδυνο τη διασφάλιση του δικαιώματος δωρεάν νομικής συνδρομής που προβλέπεται τόσο στην ελληνική όσο και στην ενωσιακή νομοθεσία. Σε απάντηση δε προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η Προϊσταμένη του ΠΓΑ Λέσβου επιβεβαίωσε ότι το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου δεν προτίθεται να προβεί σε επανέναρξη της διαδικασίας επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων πρώτου βαθμού παρά μόνον εφόσον διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των αιτούντων/σων σε παροχή νομικής συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 και 75 του Ν.4636/2019. Ως εκ τούτου επειδή κάτι τέτοιο δεν κατέστη αντικειμενικώς εφικτό το ΠΓΑ ανέστειλε τον προγραμματισμό των επιδόσεων των εν λόγω αποφάσεων στις 11.01.2021 ενώ βρίσκεται σε αναμονή της δημοσίευσης των τελικών αποτελεσμάτων για το Μητρώο Δικηγόρων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 19970/25.09.2020 προκήρυξης.

Εκ μέρους της ομάδας εργασίας

Legal Αid Working Group Lesvos

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322