Ολοκλήρωση έργου «Refugee Cityscapes»

01.06.21

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021:  Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο του προγράμματος «Faces of Migration» και με τη χρηματοδότηση  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης (DEAR),  υλοποίησε το έργο «Refugee Cityscapes» στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τον Οκτώβριο του 2020 έως το Μάιο του 2021.

Στην ομάδα του έργου «Refugee Cityscapes» κλήθηκαν να συμμετάσχουν άτομα με προσφυγικό υπόβαθρο: α) νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και νεοαφιχθείσες προσφύγισσες, υπήκοοι τρίτων χωρών,  και β) απόγονοι προσφύγων της Μικράς Ασίας / Πόντου / Αν. Θράκης, με σκοπό να προχωρήσουν σε μία από κοινού κατανόηση των ζητημάτων που αφορούν στη ζωή στην πόλη, και σε μία συλλογική διατύπωση και υποβολή προτάσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες/ουσες μέσω της διαδικασίας γνώρισαν τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)[1], και ταυτόχρονα εκπαιδεύτηκαν πάνω στη μέθοδο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, τη Σοσιοκρατία.

Στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τους ΣΒΑ και των διασυνδέσεών τους με τη μετανάστευση, καθώς και η εξασφάλιση της συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού και του ευρέος κοινού και των αρχών για την εφαρμογή των ΣΒΑ, οι οποίοι αποτελούν την απάντηση για τη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου κόσμου. Επιδίωξη του έργου είναι να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος, οι πολιτικές διχασμού της κοινωνίας, να προωθήσει την ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύγων και νεοαφιχθεισών προσφυγισσών, και να εισαγάγει όλους/ες τους/ις συμμετέχοντες/ουσες στη συμμετοχική δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του έργου, καθώς επίσης και την καταφανή ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διοργάνωσε την ημερίδα «Ενεργή Πολιτειότητα & Ένταξη» την Πέμπτη, 13 Μαΐου. Η ημερίδα εστίασε στην ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και καλών πρακτικών, και συνέβαλε στην γνωριμία και δικτύωση φορέων, οργανώσεων, συλλόγων και ομάδων. Οι θεματικές, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης, είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι καλές πρακτικές της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με την ενεργή πολιτειότητα και την προώθηση της ένταξης των προσφύγων/μεταναστών.

Οι δράσεις του έργου πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του εθελοντικού δικτύου Select Respect.

[1] Οι ΣΒΑ εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις σε μία προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά οι χώρες στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δείτε το βίντεο του έργου:

 

Media

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα