Ενημερωτικό Σημείωμα του ΕΣΠ

Ενημερωτικό Σημείωμα του ΕΣΠ

σχετικά με παρεμβάσεις του ΕΣΠ και τα ασφαλιστικά μέτρα που χορηγήθηκαν από το ΕΔΔΑ σε υποθέσεις που σχετίζονται με επαναπροωθήσεις

Επικαιροποίηση 1ης Σεπτεμβρίου 2022

 

          Από τον Μάρτιο του 2022 το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) έχει εκπροσωπήσει 444 Σύρους και 32 Τούρκους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταθέτοντας 19 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να τους χορηγηθεί ανθρωπιστική βοήθεια και πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου.

          Το Δικαστήριο χορήγησε τα ασφαλιστικά μέτρα για όλες τις περιπτώσεις και υπέδειξε στην ελληνική κυβέρνηση να μην απομακρύνει τους πρόσφυγες από το έδαφος της χώρας και να τους παρέχει τροφή, νερό και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Το ΕΔΔΑ ζήτησε επίσης να ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, για το αν οι πρόσφυγες έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου και αν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και σε νομική συνδρομή.

Κάποιοι από τους πρόσφυγες αυτών των 19 ομάδων έχουν συλληφθεί επίσημα από τις ελληνικές αρχές, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρόσφυγες, ακόμη και από τις ομάδες που συνελήφθησαν επίσημα, καταγγέλλουν ότι στο παρελθόν είχαν υποστεί βίαιη και άτυπη επιστροφή (pushback) στην Τουρκία από την Ελλάδα.

Επιπλέον, τόσο σε σχέση με τους εγκλωβισμένους στις νησίδες, όσο και σε σχέση με αυτούς που βρίσκονταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι πρόσφυγες που καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία, καταγγέλλουν επίσης ότι συνελήφθησαν ατύπως από τις ελληνικές αρχές, κρατήθηκαν ανεπίσημα για λίγες ώρες σε απροσδιόριστο χώρο κράτησης στην περιοχή του Έβρου, αντιμετωπίστηκαν με βία, μεταφέρθηκαν στην όχθη του ποταμού Έβρου, όπου επιβιβάστηκαν βίαια σε βάρκες και επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα:

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 13624/22, A.A. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 16/3/2022.

30 Σύροι πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Ένα παιδί φέρεται να έπεσε στο ποτάμι και να πνίγηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επαναπροώθησης. Οι αιτούντες συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν αφού είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι για αρκετές ημέρες σε νησίδα στον ποταμό Έβρο. Κοινή εκπροσώπηση με την οργάνωση Human Rights 360 -έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 18341/22, B.M. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 13/4/2022.

        27 Σύροι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 18940/22, A.D. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 19/4/2022.

37 Σύροι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 17 παιδιά, καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία, ενώ εκκρεμούσε η απόφαση του Δικαστηρίου. Το ΕΣΠ υπέβαλε πλήρη προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. Κάποιοι από αυτούς εισήλθαν ξανά στην Ελλάδα άλλες τρεις φορές και εγκλωβίστηκαν ξανά σε νησίδα στον Έβρο. Συγκεκριμένα:  Τις δύο φορές συνελήφθησαν από Τούρκους συνοριοφύλακες μαζί με δύο άλλες ομάδες Σύρων (βλ. παρακάτω υποθέσεις S.S. και F.R.) και την τρίτη φορά, ενώ είχαν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα για 10 ημέρες (15/6 -26/6/2022), μαζί με ορισμένους από τους πρόσφυγες των ομάδων S.S. και F.R., καθώς και μια νέα ομάδα Σύρων (βλ. παρακάτω υπόθεση M.A.) επαναπροωθήθηκαν και πάλι στην Τουρκία.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 18941/22, Η.Α. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 19/4/2022.

46 Σύροι πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 19419/22, K.M.I. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 21/4/2022.

39 Σύροι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 9 παιδιά, καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν δύο φορές από την Ελλάδα στην Τουρκία. Η δεύτερη επαναπροώθηση πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Μια γυναίκα που χρειαζόταν αιμοκάθαρση φέρεται να πέθανε στη νησίδα. Κάποιοι από τους πρόσφυγες της ομάδας εισήλθαν εκ νέου στην Ελλάδα και συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν. Το ΕΣΠ έχει καταθέσει πλήρη αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 21131/22, A.A. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 4/5/2022.

14 Σύροι πρόσφυγες καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία. Ορισμένοι από τους προσφεύγοντες εισήλθαν ξανά στην Ελλάδα και συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν. Το ΕΣΠ έχει καταθέσει πλήρη αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 21039/22, S.S. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 29/4/2022.

12 Σύριοι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, καταγγέλλουν ότι συνελήφθησαν από Τούρκους συνοριοφύλακες από νησίδα στον Έβρο. Ορισμένοι από αυτούς εισήλθαν ξανά στην Ελλάδα μαζί με κάποιους από τους προσφεύγοντες των ομάδων A.D. και F.R. καθώς και μαζί με άλλους 18 Σύριους πρόσφυγες (βλ. παρακάτω περιπτώσεις F.R. και M.A. ). Όλοι τους καταγγέλλουν ότι ενώ είχαν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στον Έβρο για 10 ημέρες (15/6 -26/6/2022) επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 23128/22, F.R. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 11/5/2022

39 Σύριοι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, καταγγέλλουν ότι συνελήφθησαν από Τούρκους συνοριοφύλακες από νησίδα στον Έβρο. Κάποιοι από αυτούς εισήλθαν ξανά στην Ελλάδα μαζί με κάποιους από τους προσφεύγοντες των ομάδων A.D. και S.S. καθώς και μαζί με άλλους Σύρους πρόσφυγες (βλ. παρακάτω περίπτωση Μ.Α.). Όλοι τους καταγγέλλουν ότι ενώ είχαν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στον Έβρο για 10 ημέρες (15/6 -26/6/2022) επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία. 

 1. Αίτηση πέντε Τούρκων προσφύγων, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 27/5/2022.

Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία, ενώ εκκρεμούσε η απόφαση του Δικαστηρίου. Από κοινού εκπροσώπηση με την οργάνωση Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA). Το ΕΣΠ και η RSA υπέβαλαν πλήρη αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου.

 1. Αίτηση επτά Τούρκων προσφύγων, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 27/5/2022

Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία ενόσω εκκρεμούσε η απόφαση του Δικαστηρίου. 

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 25806/22 - H.M. και Άλλοι κατά Ελλάδος και άλλες 15 αιτήσεις, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 25/5/2022.

93 Σύροι πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι σε νησίδα στον Έβρο, καταγγέλλουν ότι μετά την απόφαση του Δικαστηρίου επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία. 27 από αυτούς εισήλθαν ξανά στην Ελλάδα και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε άλλη νησίδα, μαζί με τους προσφεύγοντες από την υπόθεση H.M. (βλ. παρακάτω). Καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία για δεύτερη φορά.  Από κοινού εκπροσώπηση με την οργάνωση Human Rights 360.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 26558/22, H. M. κατά Ελλάδος και άλλες 6 αιτήσεις, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 1/6/2022.

Ορισμένοι εκ των 93 προσφευγόντων στην υπ’ αρ. 25806/22 αίτηση (βλ. ανωτέρω) εισήλθαν εκ νέου στην Ελλάδα, μαζί με τους 28 προσφεύγοντες στην παρούσα υπόθεση.  Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Από κοινού εκπροσώπηση με την οργάνωση Human Rights 360.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 29655/22 - M.A. και Άλλοι κατά Ελλάδος και άλλες 13 υποθέσεις,χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 17/6/2022.

18 Σύροι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, εγκλωβίστηκαν σε νησίδα στον Έβρο για 10 ημέρες (15/6-26/6/2022) μαζί με τους προσφεύγοντες των υποθέσεων A.D., S.S. και F.R. κατά Ελλάδος. Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι μετά την απόφαση του Δικαστηρίου επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία.

 1. Αίτηση πέντε Τούρκων προσφύγων, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 5/7/2022

Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία ενόσω εκκρεμούσε η απόφαση του Δικαστηρίου.

 1. Αίτηση έντεκα Τούρκων προσφύγων, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 5/7/2022

Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία ενόσω εκκρεμούσε η απόφαση του Δικαστηρίου.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 35090/22 -K.A. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 20/7/2022

 50 Σύροι πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι σε νησίδα στον Έβρο, καταγγέλλουν ότι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Οι περισσότεροι από αυτούς εισήλθαν εκ νέου στην Ελλάδα και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε νησίδα. Καταγγέλλουν ότι ένα νεαρό κορίτσι πέθανε στη νησίδα από τσιμπήματα εντόμων. Μετακινήθηκαν προς την ηπειρωτική χώρα και στη συνέχεια συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν. Από κοινού εκπροσώπηση με την οργάνωση Human Rights 360.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 35490/22 - M.J. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 22/7/2022

6 άτομα εκ των οποίων 5 πολίτες Συρίας (εκ των οποίων 1 αιτών άσυλο στην Ελλάδα) και 1 ανήλικος ανιθαγενής από το Κουβέιτ, αναγνωρισμένος πρόσφυγας στην Ελλάδα, εγκλωβισμένοι σε νησίδα στον ποταμό Έβρο για πάνω από ένα μήνα μαζί με 2 αιτούντες άλλων υποθέσεων (υπόθεση S.S. κατά Ελλάδας - Αίτηση αριθ. 21039/22 και υπόθεση N.A. κατά Ελλάδας - Αίτηση αριθ. 29680/22). 

 1. Αίτηση τεσσάρων Τούρκων προσφύγων, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 4/8/2022

Οι προσφεύγοντες συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν.

 1. Αίτηση υπ’ αρ. 38444/22 - B.S. και Άλλοι κατά Ελλάδος, χορηγήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στις 9/8/2022.

5 Σύροι πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι σε νησίδα στον Έβρο, μαζί με προσφεύγοντες από την υπόθεση Κ.Α. κατά Ελλάδας.  Μετακινήθηκαν προς την ενδοχώρα και στη συνέχεια συνελήφθησαν επίσημα και καταγράφηκαν. Από κοινού εκπροσώπηση με την οργάνωση Human Rights 360.

Το ΕΣΠ καλεί τις ελληνικές αρχές να σταματήσουν τις επαναπροωθήσεις και να συμμορφωθούν επειγόντως και άμεσα με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, προτού τεθούν σε κίνδυνο περισσότεροι πρόσφυγες.

Από την αρχή του έτους, το ΕΣΠ έχει αποστείλει τουλάχιστον 100 παρεμβάσεις στις ελληνικές αρχές για τις περιπτώσεις άνω των 700 προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, από τη Συρία, την Τουρκία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, οι οποίοι εισήλθαν στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου ζητώντας διεθνή προστασία. Στις μισές περίπου από αυτές τις παρεμβάσεις, οι ελληνικές αρχές ανταποκρίθηκαν θετικά στον εντοπισμό τους και στην παροχή πρόσβασης στις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.  Όσον αφορά τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, οι ελληνικές αρχές είτε δεν απάντησαν είτε απάντησαν ότι δεν μπόρεσαν να τους εντοπίσουν. Σε τουλάχιστον 25 από αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν πρόσφυγες από την Τουρκία και τη Συρία, η οργάνωσή μας ενημερώθηκε αργότερα ότι οι πρόσφυγες επεστράφησαν άτυπα και βίαια στην Τουρκία, χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Για τις υπόλοιπες από αυτές τις παρεμβάσεις η οργάνωσή μας δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με την τύχη των προσφύγων.

 

 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022