Προς ένα Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που να στηρίζεται στην Αλληλεγγύη μεταξύ κρατών

26.06.23

Στις 26 Ιουνίου, με αφορμή την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ισπανία, 23 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ των οποίων και το ΕΣΠ, απηύθυναν επιστολή στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ.

Στην επιστολή τους, οι οργανώσεις καλούν την Ισπανική Προεδρία, σε πλήρη σύμπνοια με το θεμελιώδες δικαίωμα στο άσυλο και με αφορμή και τις διαπραγματεύσεις επί ενός Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, να εργασθεί προς τον σκοπό της δημιουργίας ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που:

  • Να στηρίζεται σε έναν πραγματικά δίκαιο και μόνιμο μηχανισμό επιμερισμού της ευθύνης προστασίας των προσφύγων ανά τα κράτη μέλη της ΕΕ, προβλέποντας υποχρεωτικές ποσοστώσεις μετεγκατάστασης, με στόχο να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του υφιστάμενου συστήματος του Δουβλίνου.
  • Να διασφαλίζει την εξατομικευμένη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, παρέχοντας της υψηλότερες εγγυήσεις, σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της μη επαναπροώθησης, παράλληλα με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, διαφανή και ανεξάρτητου μηχανισμού εποπτείας του σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
  • Να εγγυάται την αξιοπρεπή υποδοχή και την καθολική ανταπόκριση των κρατών μελών σε καταστάσεις αναγκαστικού εκτοπισμού, όπως στην περίπτωση της Ουκρανικής κρίσης, αλλά και στην αύξηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Μεσόγειο.
  • Να προωθεί τη διεύρυνση των νόμιμων και ασφαλών διαύλων αναζήτησης προστασίας, ώστε τα άτομα που αναζητούν προστασία να μη χρειάζεται να διακινδυνεύουν τις ζωές τους σε επικίνδυνα ταξίδια, αλλά και να αναπροσανατολίζει την ευρωπαϊκή πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας προς το σκοπό της εξάλειψης της φτώχειας και της καταπολέμησης των ανισοτήτων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής στα αγγλικά εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322