Νέα Έκθεση PRAB VII: Surprisingly Surprised

03.10.23
Η νέα αναφορά με τίτλο: "Surprisingly surprised" είναι η έβδομη έκθεση της σειράς που δημοσιεύεται από την Protecting Rights at Borders (PRAB), μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην τεκμηρίωση στοιχείων σχετικά με τις  παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks) στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνόρων στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία, μέσω των συνεργατικών προσπαθειών της, εξυπηρετεί επίσης την προώθηση της στρατηγικής δικαστικής διαδικασίας πέρα από τα σύνορα για τους ανθρώπους που πλήττονται από τις εκτεταμένες και συστηματικές επαναπροωθήσεις και άλλες παραβιάσεις δικαιωμάτων στα σύνορα της Ευρώπης.
 
Τα δεδομένα συλλέγονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και πρωτοβουλίες βάσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στην πρωτοβουλία PRAB για τη δημιουργία μιας στέρεης βάσης στοιχείων, που εδράζεται στην άμεση παρατήρηση και στις συνεντεύξεις με άτομα που βρίσκονται σε κίνηση. H παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2023. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν απευθείας από τους εταίρους της PRAB ή ελήφθησαν από κυβερνητικές πηγές τεκμηριώνουν συνολικά 9.515 περιπτώσεις απώθησης κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς. Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης, οι εταίροι της PRAB έλαβαν συνεντεύξεις από 2.030 άτομα για να καταγράψουν τις λεπτομέρειες των δημογραφικών τους στοιχείων, τις μεταναστευτικές τους διαδρομές και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στις οποίες ανέφεραν ότι εκτέθηκαν. Ενώ οι 9.515 επαναπροωθήσεις που τεκμηρίωσε η PRAB κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες μπορεί να φαίνονται υψηλός αριθμός, είναι προφανές ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό δείγμα του πραγματικού αριθμού των παράνομων επαναπροωθήσεων στα ευρωπαϊκά σύνορα.
 
Διαβάστε ολόκληρη την αναφορά εδώ
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322