Η Ελλάδα σε θεσμική υποχώρηση – Ενημέρωση 60 ημερών

02.04.24

 

Η Ελλάδα σε θεσμική υποχώρηση – Ενημέρωση 60 ημερών

Προσθήκη στο Κοινό Υπόμνημα της Κοινωνίας των Πολιτών

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την έκθεση για το κράτος δικαίου του 2024

Τις σοβαρές ανησυχίες για την ολίσθηση των θεσμών της χώρας επανέλαβαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, στο πλαίσιο της ετήσιας εποπτείας της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο, οι ανεξάρτητες οργανώσεις Vouliwatch, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), HIAS Ελλάδας, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και Reporters United καταθέσαμε την έκθεσή μας στον ετήσιο έλεγχο των εθνικών συστημάτων που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου. Στην αναφορά μας εντοπίσαμε χρόνιες πλημμέλειες αλλά και νέες απειλές για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Με συμπληρωματικό υπόμνημα που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των διαβουλεύσεών της με φορείς στην Ελλάδα στα μέσα Μαρτίου, αναδεικνύουμε νέες πλημμέλειες και επισημαίνουμε συνεχείς παραβιάσεις των αρχών του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας, όπως:

 

  • Τη μετωπική σύγκρουση των ελληνικών αρχών με τους ενωσιακούς θεσμούς και την ευθεία αμφισβήτηση αυτών, μέσω δημοσίων παρεμβάσεων της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης κατά του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για το Κράτος Δικαίου στη χώρα, σύγκρουση που επαναλαμβάνεται με πρόσφατη αμφισβήτηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
  • Την αναποτελεσματικότητα των δικαστικών ερευνών, όπως αποτυπώνεται από νέες καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για πλημμελείς ποινικές έρευνες περιστατικών αυθαιρεσίας των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και καθυστερήσεις και παρεμβάσεις στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και του δυστυχήματος των Τεμπών.
  • Τη νέα μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως ένα ακόμη παράδειγμα κακής νομοθέτησης και σημαντικών παραβιάσεων συνταγματικών διατάξεων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών του ποινικού δικαίου.

 

Με βάση τα παραπάνω, επαναλαμβάνουμε το κάλεσμά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διατύπωση συγκεκριμένων και αυστηρών συστάσεων προς την Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση της χώρας με τις αρχές του Κράτους Δικαίου και τις αξίες της ΕΕ.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322