Προφορική ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

05.06.24
Video της προφορικής ακρόασης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία παραστάθηκαν δικηγόροι του ΕΣΠ, προς υποστήριξη της πρώτης προσφυγής που εξετάζεται σε σχέση με καταγγελία επαναπροώθησης (pushback) στην περιοχή του Έβρου (Υπόθεση A.E. κατά Ελλάδος).
 
 
Δείτε σχετικά Δελτίο Τύπου https://tinyurl.com/438ec53w
 
Η υπόθεση συνεκδικάστηκε με την υπόθεση G.R.J. κατά Ελλάδος που αφορά καταγγελία pushback από την Σάμο.
 
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322