Είμαστε όλοι ξένοι πράκτορες

28.02.13

28/02/2013

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE) υποστηρίζει τις Ρώσικες ΜΚΟ που εναντιώνονται στην καινούρια νομοθεσία η οποία επιβάλει στις οργανώσεις που δέχονται χρηματοδότηση από το εξωτερικό να αυτοπροσδιορίζονται ως «ξένοι πράκτορες».

 

Αμφιλεγόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις ΜΚΟ τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με τις οποίες οι ρώσικες ΜΚΟ που συμμετέχουν σε «πολιτικές δράσεις» και δέχονται χρηματοδότηση από το εξωτερικό, θα πρέπει να καταγράφονται σε ένα συγκεκριμένο μητρώο ως «ξένοι πράκτορες». Επιπλέον, οποιοδήποτε υλικό διανέμεται από τις εν λόγω ΜΚΟ, είτε στο διαδίκτυο, είτε μέσω των ΜΜΕ, θα πρέπει να φέρει αναφορά στην κατάστασή τους ως ξένοι πράκτορες.

Πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι δε θα συμμορφωθούν με τη συγκεκριμένη νομοθεσία και ότι δε θα εγγραφούν οικιοθελώς στο συγκεκριμένο μητρώο. Πράγματι, στις 6 Φεβρουαρίου, το European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), και το Memorial Human Rights Centre, μέλος του ECRE, κατέθεσαν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ μέρους 11 ηγετικών ρωσικών ΜΚΟ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αμφισβητώντας την εν λόγω νομοθεσία. Το EHRAC και το Memorial ισχυρίζονται ότι η νομοθεσία αυτή παραβιάζει το δικαίωμα τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (Άρθρο 10 & 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), καθώς και στην απαγόρευση των διακρίσεων (Άρθρο 14 & 18). Οι ΜΚΟ υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία τους υποβάλλει άσκοπα και αδικαιολόγητα σε θέση όπου διατρέχουν κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών διώξεων ατόμων και της πιθανής κατάργησης των οργανώσεών τους.

Επιπλέον, οι αιτούντες υποστηρίζουν ότι ο όρος «Ξένος Πράκτορας» έχει αρνητική απόχρωση στη Ρωσία λόγω της σχέσης της με τη λέξη «κατάσκοπος» στα Ρώσικα, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει κατά συνέπεια τη φήμη τους και την ικανότητά τους να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού της «πολιτικής δράσης» στη νομοθεσία της Ρωσίας είναι επίσης προσβαλλόμενη αφού θα μπορούσε να οδηγήσει στην αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου από τις σχετικές ή αρμόδιες αρχές.

Ο Philip Leach, Διευθυντής του EHRAC τονίζει: «Είναι μία εξαιρετικά κατασταλτική νομοθεσία η οποία απειλεί άμεσα την ακεραιότητα και τις δραστηριότητες των Ρωσικών ΜΚΟ που διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στον έλεγχο και στην παρακολούθηση του κράτους. Καλούμε το Δικαστήριο του Στρασβούργου να κινηθεί γρήγορα ώστε να την  ακυρώσει.

Ο Oleg Orlov, μέλος ΔΣ του Memorial τονίζει ότι η αποδοχή της ετικέτας του «ξένου πράκτορα» θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού, με αποτέλεσμα οι συνήγοροι των δικαιωμάτων να μην είναι πλέον σε θέση να εργαστούν αποτελεσματικά. Το Memorial αρνήθηκε να απορρίψει τους πόρους που προήλθαν από το εξωτερικό, καθώς αυτό θα σήμαινε σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το 2009, το Memorial έλαβε το Βραβείο Sakharov για την Ελευθερία Σκέψης που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άτομα ή οργανώσεις που έχουν συμβάλει σημαντικά στον αγώνα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Η νέα αυτή νομοθεσία περιορίζει σημαντικά τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία να συνεχίσουν το έργο τους. Το ΕΣΠ τους υποστηρίζει κατά το στιγματισμό που δέχονται.

 

For further information:

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322