Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

26.04.13

26/04/2013

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΠ, που έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου 2013, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους ακόλουθους:

 

Πρόεδρος Αγγελική Χρυσοχοίδου-Αργυροπούλου
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνα Σκλάβου
Γενική Γραμματέας Ναντίνα Χριστοπούλου
Ταμίας  Ιωάννης Παπαγεωργίου
Μέλη 

Αργυρώ Καρακώστα
Νικόλαος Κουσίδης
Ιωάννα Νάτση

   
Αναπληρωματικά Μέλη Ελένη-Ρεγγίνα Αργαλιά
Ειρήνη Αργυροπούλου
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322