ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ 2012

20.05.13

Βρείτε συνημμένη την έκθεση πεπραγμένων του ΕΣΠ για το έτος 2012

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322