ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων

20.09.13

Ο κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ταυτοποίηση και αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου, με την εκπαίδευση των επαγγελματιών του Προγράμματος Προμηθέας στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Πλάκα! 

Οι επόμενοι κύκλοι σεμιναρίων για τους επιλεχθέντες θα υλοποιηθούν ως εξής:

- από τις 23 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου: εκπαίδευση για δικηγόρους,

- από τις 7 έως και τις 11 Οκτωβρίου: εκπαίδευση για κοινωνικούς λειτουργούς,

- από τις 4 έως και τις 8 Νοεμβρίου: εκπαίδευση για ιατρούς / ψυχιάτρους,

- από τις 25 έως και τις 29 Νοεμβρίου: εκπαίδευση για ψυχολόγους.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που δηλώσατε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην εκπαίδευση για την ταυτοποίηση και αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων! Δυστυχώς λόγω περιορισμένων θέσεων επιλέξαμε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων για κάθε κύκλο.

Το Πρόγραμμα Προμηθέας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το ΕΣΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ της ΜΚΟ ΣΥΝ-ΕΡΙΜΟΣ και το Δανέζικο Ινστιτούτο κατά των βασανιστηρίων - DIGNITY.

 

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα